Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzont Europa: już ponad 500 mln euro dofinansowania dla polskich jednostek

Przekroczona została kolejna granica zaangażowania polskich podmiotów w program ramowy Horyzont Europa (w tabeli poniżej oznaczony jako HORIZON). We wszystkich obszarach programu po pierwszych 440 konkursach polskim beneficjentom przyznano dotychczas 503 mln euro na realizację 1042 projektów.

To 100-procentowy wzrost wartości dofinansowania netto w porównaniu z analogicznym okresem Horyzontu 2020 (250,5 mln euro) oraz wzrost liczby realizowanych projektów z polskim udziałem o 33% (783 projekty w H2020). Przekłada się to również na znaczny wzrost średniego dofinansowania na projekt – z 320 tys. euro w Horyzoncie 2020 do 483 tys. euro w Horyzoncie Europa.

W obecnym programie projekty realizuje już 527 polskich podmiotów, w 125 pełniąc rolę koordynatora.

Wzrósł również odsetek konkursów, w których polskie podmioty skutecznie walczyły o udział w projektach – z 51% w H2020 do 62% w Horyzoncie Europa (porównując analogiczne okresy obu programów, czyli 440 konkursów).

Jednocześnie mimo mniejszej liczby polskich wniosków o koordynację projektów w Horyzoncie Europa, obserwujemy znaczący postęp w ich jakości. Powyższą tendencję potwierdzają statystyki dotyczące udziału wniosków o koordynację składanych przez polskie podmioty, które osiągają ocenę powyżej progu kwalifikowalności (tzw. threshold). W obecnej perspektywie programu Horyzont Europa aż blisko 32% wniosków o koordynację złożonych przez polskie instytucje przekroczyło wspomniany próg, podczas gdy w  analogicznym okresie H2020 dotyczyło to 24% tego typu wniosków.

W rezultacie tych zmian, współczynnik sukcesu polskich wniosków o koordynację projektów wzrósł (w porównywalnym okresie, po 440 rozstrzygniętych konkursach) z 6,26% w H2020 do 10,64% w programie Horyzont Europa.

Szczegółowe dane dotyczące uczestnictwa w PR Horyzont Europa (aktualne na dzień 13 maja 2024 r.) są dostępne w naszych ośmiu interaktywnych dashboardach.

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.