Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Rusza Akademia Managera Horyzontu Europa – zarejestruj się!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Akademii Managera  Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), która jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Akademia składa się z 12 modułów informacyjnych oraz 7 spotkań towarzyszących, podczas których będą prezentowane dobre praktyki beneficjentów. Rozpoczynamy już 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022 r. Spotykamy się w każdą środę przez 12 tygodni, aby poznać cały cykl życia projektu w programie ramowym Horyzont Europa.

– Akademię Managera uruchamiamy z trzech powodów. Po pierwsze, w ostatnich miesiącach obserwujemy wzmożone zainteresowanie polskich naukowców oraz przedsiębiorców rozmaitymi instrumentami Horyzontu Europa i związany z tym głód wiedzy, jak z nich skorzystać. Po drugie, chcemy maksymalnie ułatwić rodzimym podmiotom sięganie po atrakcyjne granty na realizację projektów, które przyczyniają się do rozwiązywania globalnych problemów, takich jak np. zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatu, bolączki sektorów rolnego, energetycznego, budowlanego i transportowego czy chociażby choroby cywilizacyjne. Po trzecie, jestem przekonany, że jeżeli systematycznie będziemy się dzielić z potencjalnymi beneficjentami Horyzontu Europa naszymi podstawowymi zasobami, jakimi są wiedza i umiejętności, w dłuższej perspektywie przełoży się to nie tylko na poszerzenie ich kompetencji, ale także na wzrost konkurencyjności i wzrost gospodarczy w skali Unii Europejskiej oraz wyniesienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji na nowy poziom – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego działa Krajowy Punkt Kontaktowy.

Moduły – spotkania cyklu głównego

W ramach 12 modułów poprowadzimy Państwa „krok po kroku” przez program HE według koncepcji „od pomysłu na projektu”, tzn.: rejestrację w systemie, analizę dokumentacji konkursowej, poszukiwanie partnerów, przygotowanie administracyjnej i merytorycznej części wniosku projektowego, proces oceny wniosku oraz podpisanie umowy grantowej i umowy konsorcjum. Zapoznamy Państwa również z procesem raportowania, rozliczania kosztów, a także ze spotkaniami przeglądowymi oraz audytami.

Spotkania towarzyszące

Ponadto w ramach spotkań towarzyszących, które będą odbywały się w wybrane czwartki przedstawimy Państwu dobre praktyki beneficjentów, które z pewnością będą dla Państwa niezwykle przydatne podczas przygotowania wniosków czy realizacji projektów.

Zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia Akademii Managera HE. W celu pozyskania zaświadczenia obowiązkowy jest udział w min. 10 spotkaniach głównego cyklu (tzw. modułów organizowanych w każdą środę)  i pozytywne zaliczenie testów z wiedzy po każdym module. Udział w spotkaniach towarzyszących, organizowanych we czwartki, jest fakultatywny i nie jest brany pod uwagę do wystawienia zaświadczenia.

Terminy i godzina rozpoczęcia

Akademię Managera Horyzontu Europa  będziemy realizować przez 12 tygodni. Rozpoczynamy 21 września 2022 i zakończymy 8 grudnia 2022. Spotkania głównego cyklu – moduły będą się zawsze odbywały w środy, a spotkania towarzyszące w wybrane czwartki. Rozpoczynamy zawsze o godz. 10:00. W zależności od zakresu tematycznego spotkania potrwają od 1,5 do 2,5 h.

Cały cykl odbędzie się w formule online.

Rejestracja

Obowiązuje jednolita rejestracja na cały cykl wraz ze spotkaniami towarzyszącymi.

Aktualizacja: limit miejsc został wyczerpany, a rejestracja zamknięta!

Harmonogram Akademii Managera

TerminModułySpotkania towarzyszące
21 września 2022
(środa)
Wprowadzenie do Horyzontu Europa (HE)x
22 września 2022
(czwartek)
xRodzaje podmiotów, które mogą brać udział w projektach HE
28 września 2022
(środa)
Od czego rozpocząć przygodę z HE?

Co, gdzie i jak wyszukiwać?

 

x

29 września 2022
(czwartek)

x

Skuteczne wyszukiwanie konkursów dla organizacji oraz właściwa interpretacja i analiza dokumentacji

5 października 2022
(środa)

Partner czy koordynator? Jak skutecznie poszukiwać partnerów? Jak stworzyć konsorcjum?

x

6 października 2022
(czwartek)

x

Rola koordynatora i partnera. Metody poszukiwania partnerów

12 października 2022
(środa)

Wniosek projektowy część administracyjna – A

x

19 października 2022
(środa)
Wniosek projektowy część – A i B

Przygotowanie budżetu oraz zestawień kosztów

x

20 października 2022
(czwartek)

x

Jak prawidłowo przygotować budżet  – podejście praktyczne

26 października 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Doskonałość (Excellence)*

x

27 października 2022
(czwartek)

x

Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w pakiecie wideningowym

2 listopada 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Oddziaływanie (Impact)*

x

3 listopada 2022
(czwartek)

x

Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w filarze III (EIC)

9 listopada 2022
(środa)
Wniosek projektowy część merytoryczna – B

Jakość i efektywność realizacji (Quality and efficiency of the implementation)*

x

10 listopada 2022
(czwartek)

x

Pogłębione studia przypadków – całego wniosku w filarze I (ERC)

16 listopada 2022
(środa)
Proces oceny wniosków projektowych

x

17 listopada 2022
(czwartek)

x

Doświadczenia i dobre praktyki z procesu oceny wniosków z perspektywy eksperta oceniającego i obserwatora

23 listopada 2022
(środa)
Proces podpisywania umowy grantowej. Umowa konsorcjum

x

30 listopada 2022
(środa)
Wynagrodzenia w programie Horyzont Europa

x

7 grudnia 2022
(środa)
Realizacja projektu, raporty i audyty w programie Horyzont Europa

x

8 grudnia 2022
(czwartek)

x

Biuro zarządzania projektami oraz specyfika zarządzania projektem w programach ramowych

.

*Wniosek projektowy na przykładzie projektów konsorcjalnych powszechnie występujących w II filarze/klastry

Udział w Akademii Managera jest nieodpłatny! 

Zaplanuj już dziś swój kalendarz szkoleń na jesień 2022 i weź udział w Akademii Managera HE.

Serdecznie zapraszamy!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.