PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Zapisując się na nasz newsletter/bulletin podają Państwo swoje dane (imię, nazwisko, e-mail), do których przysługuje Pastwu prawo wglądu, poprawiania oraz rezygnacji z subskrypcji. W przypadku, gdy chcą Państwo aby Państwa dane zostały usunięte ze zbioru, prosimy o kontakt mailowy: serwis@kpk.gov.pl

Subscribing to our newsletter / bulletin, you enter your personal data (surname, e-mail) and you have the right to access, correct or resign from subscription. If you wish to have your data removed from the collection, please contact us at: serwis@kpk.gov.pl


----------------------------------------------------Zgody na otrzymywanie--------------------------------------------------


----------------------------------------------------Wymagana akceptacja--------------------------------------------------

Akceptuję warunki korzystania z serwisu / I accept terms and conditions for using this service
Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie / Full text of terms and conditions for using this service can be found Here

Administratorem Twoich danych jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN, ul. Wawelska 14, 02-061 Warszawa, kpk@kpk.gov.pl, +48 22 828 74 83). Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z Serwisu oraz posiadania Konta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody do celów wysyłki Newsletter zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane mogą być udostępnione Partnerom Administratora. Więcej informacji w zakresie przetwarzania Twoich danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajdziesz TUTAJ lub kontaktując się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych z wykorzystaniem iod@ippt.pan.pl

The Controller of your data is the Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (National Contact Point for Research Programmes of the European Union, 14 Wawelska St., 02-061 Warsaw, kpk@kpk.gov.pl, +48 22 828 74 83). Your data will be processed in order to enable you to use the website and have an Account in accordance with article 6(1)(b) of the GDPR or in case of consent for sending Newsletter in accordance with article 6(1)(a) of the GDPR. Your data may be made available to the Controller's Partners. You can find more information regarding the processing of your data and your rights HERE or by contacting the appointed Data Protection Officer using iod@ippt.pan.pl