Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Zostań ekspertem Komisji Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zachęca osoby posiadające doświadczenie i wiedzę specjalistyczną do rejestracji w bazie ekspertów Komisji Europejskiej. Spośród zarejestrowanych zgłoszeń, Komisja Europejska wybiera ekspertów, którzy będą wspierać Komisję w opracowywaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE, w tym programu Horyzont Europa.

Do zadań ekspertów Komisji Europejskiej należą w szczególności:

  • wsparcie w ocenie wniosków projektowych,
  • monitoring realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, m.in. działań projektowych, umów o dofinansowanie.

Kto może być ekspertem?

Oferta skierowana jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • posiadają wysoki poziom wiedzy specjalistycznej,
  • legitymują się dużym doświadczeniem, w szczególności naukowym bądź w realizacji lub rozliczaniu projektów,
  • sprawnie posługują się językiem angielskim.

W roli ekspertów potrzebni są naukowcy, przedsiębiorcy, specjaliści od innowacji, jak również specjaliści reprezentujący inne sektory. Nie ma ograniczeń terytorialnych, mogą zgłaszać się osoby z całego świata, jednak KE zakłada, że większość ekspertów będzie pochodzić z państw członkowskich UE.

Czy warto zostać ekspertem?

Zdecydowanie warto. Praca eksperta KE to przede wszystkim unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych, jak również możliwość kształtowania unijnej polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej.

Program Ramowy UE Horyzont Europa zarządzany jest centralnie, tj. bezpośrednio przez Komisję Europejską. Konkurencja o środki z programu jest ogromna – współczynnik sukcesu w większości konkursów nie przekracza kilkunastu procent. Funkcja eksperta pozwala poznać kulisy tego ogromnego mechanizmu, to znakomita praktyczna okazja pogłębienia wiedzy o tym, w jaki sposób przygotować doskonały wniosek projektowy i osiągnąć sukces w aplikowaniu o finansowanie UE. To także możliwość uczestniczenia w szkoleniach i spotkaniach adresowanych wyłącznie do ekspertów KE.

Praca eksperta wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem z Komisji Europejskiej. KE zwraca również koszty ewentualnych podróży związanych z pracą eksperta, wypłaca diety oraz ryczałt na hotel do miejsc odległych powyżej 100 km od miejsca jego zamieszkania.

Jak się zarejestrować w bazie ekspertów?

Rejestracji można dokonywać w trybie ciągłym, wyłącznie poprzez portal uczestnika (Funding & Tenders).

Aby zwiększyć swoje szanse powołania na eksperta, istotne jest, by rejestrując się w bazie ekspertów podać jak najwięcej informacji dotyczących swoich wysokich kwalifikacji i doświadczenia.

Dodatkowe informacje [PREZENTACJA].

Pobierz nasz podręcznik „Jak zostać ekspertką lub ekspertem Komisji Europejskiej”

Pobierz PDF

Czytaj także:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.