Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Regionalne Punkty Kontaktowe

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi operującymi przy największych uczelniach polskich, realizują powierzone im zadanie tworzenia solidnego zaplecza wspierania uczestnictwa polskich jednostek w kolejnych Programach Ramowych UE i reprezentowania ich na arenie międzynarodowej.

Zespół  KPK  i RPK to kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów z największych ośrodków akademickich posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zespół  KPK  i RPK realizuje wspólnie opracowywane strategie działania, dostosowując metody i sposoby pracy zarówno do wymogów, jak i specyfiki oraz potrzeb poszczególnych regionów.

Zespół  KPK  i RPK jest jednoznacznie postrzegana jako źródło informacji o Programach Ramowych na potrzeby całego kraju, zapewniające wszystkim beneficjentom bezpośredni dostęp do swojej bogatej oferty i ułatwiając w ten sposób aplikowanie o środki z tego programu, ukierunkowane na  rozwój nauki, badań i innowacji.

Eksperci KPK  i RPK pomagają zarówno pojedynczym osobom, instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, organizacjom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem w programach badawczych UE (Horyzont 2020, Horyzont Europa), poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i ekspercką; promuje europejskie badania, rozwój technologiczny i innowacje; wspiera współpracę międzynarodową.

Region śląski Region zachodni Region północny Region południowy Region wschodni Region centralny Region półn.-zach. Region półn.-wsch. Region podlaski Region poł.-zach. Region łódzki
Działania informacyjne
  • dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu Horyzont Europa, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
  • prowadzenie krajowego portalu informacyjnego HE oraz portali regionalnych;
  • udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Działania mentoringowe

wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego Horyzont Europa.

Działania szkoleniowe
  • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
  • szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie Horyzont Europa.
Działania konsultacyjne
  • indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących  realizacji projektów w ramach badawczych UE;
  • konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu Horyzont Europa;
  • pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

Koordynator RPK

NCBR | Dział Krajowy Punkt Kontaktowy

ul. Nowogrodzka 47a

Joanna Niedziałek

Regionalne Konsorcja Punktów Kontaktowych – Koordynatorzy

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, pokój C13

mgr Jolanta Pacura

Koordynator RPK

Politechnika Białostocka, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A, pok. 17 B

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie)

Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK)

ul. Warszawska 24

Anna Armuła

(Koordynacja konsorcjum) Ogólna informacja o Horyzoncie Europa, realizacja projektów z H2020, sprawy finansowe

Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie)

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

ul. Smoluchowskiego 48 (Budynek B-11)

Jowita Chojcan

Konsultant ds. programu Horyzont Europa

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

Renata Downar-Zapolska

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego

Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. M. Oczapowskiego 2

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar

Koordynator RPK, aspekty finansowe

Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Jagiellońska 20-21

Angelika Łysiak

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Region Śląski (woj. śląskie i opolskie)

Politechnika Śląska, Centrum Zarządzania Projektami, Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych

ul. Banacha 10

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich

Region Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie)

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4

dr inż. Andrzej Stępniewski

Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego

Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie)

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

Joanna Bosiacka-Kniat

Kierownik RPK

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.