Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

 • Opublikowano: 11 stycznia 2021
 • Autor: redakcja

Szanowni Państwo,

Informowaliśmy już wcześniej, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE stał się częścią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Wobec powierzenia NCBR przygotowań do realizacji programu Horyzont Europa, od dnia 1 listopada 2020 r. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie jako ich administratora.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w poniższej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna NCBR

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
 • dane osobowe zostały pozyskane od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie;
 • z inspektorem ochrony danych NCBR (IOD) można się skontaktować poprzez adres e-mail – iod@ncbr.gov.pl;
 • NCBR będzie przetwarzało następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa instytucji, dane kontaktowe (e-mail);
 • dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłki newslettera informacyjnego NCBR;
 • dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 • dane osobowe będą przetwarzane w okresie wyrażonej zgody;
 • odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
 • przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 3 powyżej;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.