PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Magdalena Chomicka

W konkursie na projekty w ramach działania RISE (Research and Innovation Staff Exchange) Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-RISE-2017) złożono 325 wniosków (42 mniej niż w ubiegłym roku). Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele tematyczne przedstawia się następująco:

 • nauki chemiczne (CHE): 25
 • nauki ekonomiczne (ECO): 16
 • nauki informatyczne i inżynieryjne (ENG): 100
 • nauki o środowisku i nauki o ziemi (ENV): 37
 • nauki o życiu (LIF): 59
 • nauki matematyczne (MAT): 14
 • nauki fizyczne (PHY): 26
 • nauki społeczne i humanistyczne (SOC): 48

Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone we wrześniu 2017 r.

W dniach 11-12 maja br. na Malcie odbędzie się konferencja Mobility takes research further, której celem będzie wymiana doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). W spotkaniu wezmą udział naukowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci Krajowych Punktów Kontaktowych oraz członkowie Komitetu Programowego MSCA.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do 29 marca 2017 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Częścią konferencji będzie ceremonia przyznania nagród w czwartej edycji konkursu Marie Skłodowska-Curie Prizes. Konkurs jest otwarty dla wszystkich stypendystów MSCA finansowanych z Horyzontu 2020 oraz poprzednich programów ramowych. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach:

 • Innovation and Entrepreneurship
 • Communicating Science
 • Contribution to a better society

Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Powołana w 2007 r. i finansowana ze środków 7. Programu Ramowego, a obecnie z Horyzontu 2020, ERC finansuje przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe prowadzone w Europie.

W tym roku w wielu krajach w Europie i na świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 10 lat funkcjonowania ERC. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dwa wydarzenia:

 • seminarium dla naukowców, władz jednostek naukowych oraz administracji: Jak wspierać granty ERC?, które obędzie się 14 marca br. w godzinach 9:30 – 14:30 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Szczegóły wydarzenia: LINK
 • otwartą sesję: Naukowcy – polscy, poziom – światowy. Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach, która odbędzie się 27 marca br. w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj dostępny jest program sesji.

10-LOGO_WHITE

Projekt International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 569 600 euro w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

W czasie trwania pięcioletniego projektu utworzone będą interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz  bioinformatyki statystycznej.

Gratulujemy!

Więcej informacji uczelni.