PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Magdalena Chomicka

W konkursie na projekty w ramach działania RISE (Research and Innovation Staff Exchange) Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-RISE-2017) złożono 325 wniosków (42 mniej niż w ubiegłym roku). Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele tematyczne przedstawia się następująco:

 • nauki chemiczne (CHE): 25
 • nauki ekonomiczne (ECO): 16
 • nauki informatyczne i inżynieryjne (ENG): 100
 • nauki o środowisku i nauki o ziemi (ENV): 37
 • nauki o życiu (LIF): 59
 • nauki matematyczne (MAT): 14
 • nauki fizyczne (PHY): 26
 • nauki społeczne i humanistyczne (SOC): 48

Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone we wrześniu 2017 r.

W dniach 11-12 maja br. na Malcie odbędzie się konferencja Mobility takes research further, której celem będzie wymiana doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). W spotkaniu wezmą udział naukowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci Krajowych Punktów Kontaktowych oraz członkowie Komitetu Programowego MSCA.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do 29 marca 2017 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Częścią konferencji będzie ceremonia przyznania nagród w czwartej edycji konkursu Marie Skłodowska-Curie Prizes. Konkurs jest otwarty dla wszystkich stypendystów MSCA finansowanych z Horyzontu 2020 oraz poprzednich programów ramowych. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach:

 • Innovation and Entrepreneurship
 • Communicating Science
 • Contribution to a better society

Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Powołana w 2007 r. i finansowana ze środków 7. Programu Ramowego, a obecnie z Horyzontu 2020, ERC finansuje przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe prowadzone w Europie.

W tym roku w wielu krajach w Europie i na świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 10 lat funkcjonowania ERC. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dwa wydarzenia:

 • seminarium dla naukowców, władz jednostek naukowych oraz administracji: Jak wspierać granty ERC?, które obędzie się 14 marca br. w godzinach 9:30 – 14:30 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Szczegóły wydarzenia: LINK
 • otwartą sesję: Naukowcy – polscy, poziom – światowy. Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach, która odbędzie się 27 marca br. w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj dostępny jest program sesji.

10-LOGO_WHITE

Projekt International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 569 600 euro w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

W czasie trwania pięcioletniego projektu utworzone będą interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz  bioinformatyki statystycznej.

Gratulujemy!

Więcej informacji uczelni.

Zachęcamy wszystkie osoby, które były lub są uczestnikami lub koordynatorami akcji MSCA (np. ITN, IF, RISE, COFUND, we dotychczasowych wszystkich programach ramowych) do bezpłatnego członkostwa w Marie Curie Alumni Association (MCAA) i wstąpienia do nowego Polskiego Oddziału MCAA. Polski oddział rozpoczął swoją działalność w 2017 r.

Członkostwo w MCAA zapewnia możliwość kontaktu z innymi zrzeszonymi naukowcami oraz uczestnictwo w wydarzeniach promujących i szkolących uczestników akcji MSCA. Polski Oddział czeka na nowych członków!

Rejestracja jest bezpłatna poprzez stronę Marie Curie Alumni Association.

9 lutego zakończył się nabór wniosków w konkursie na Consolidator Grant Europejskiej rady ds. Badan Naukowych (European Research Council – ERC). 2 539 aplikantów złożyło wnioski, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do poprzedniego roku. Rozkład wniosków w poszczególnych domenach przedstawia się następująco:

 • nauki fizyczne i inżynieryjne: 1 147 wniosków (45%)
 • nauki o życiu: 781 (31%)
 • nauki społeczne i humanistyczne: 611 (24%).

ERC przeznaczy 575 milionów euro na sfinansowanie projektów w zakończonym konkursie.

Źródło: komunikat ERC

 

Komisja Europejska zarekomendowała do finansowania 1188 projektów w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship 2016 (MSCA IF). 6 projektów będzie realizowanych w polskich jednostkach. Podział zwycięskich wniosków na poszczególne panele wygląda następująco:

 • Standard European Fellowship (EF-ST): 925 projektów,
 • European Fellowship – Society and Enterprise Panel (EF-SE): 48 projektów,
 • European Fellowship – Reintegration Panel (EF-RI): 67 projektów,
 • European Fellowship – Career Restart Panel (EF-CAR): 31 projektów,
 • Global Fellowshi (GF): 117 projektów.

Na stronie konkursu w Participant Portal znajduje się tabela z procentami i progami dot. ocen w poszczególnych panelach.

Wśród polskich jednostek, które będą gościć stypendystów MSCA IF znalazły się:

 • Politechnika Poznańska
 • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera i mobilność/Polskie projekty znajduje się lista projektów realizowanych przez polskie jednostki w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Osoby zaangażowane w realizacje projektów prosimy o kontakt z panem Adamem Głuszukiem w celu uzupełnienia danych o nowych projektach. Kontakt Adam.Gluszuk@kpk.gov.pl

Informujemy, że otwarta została czwarta edycja konkursu „Marie Skłodowska-Curie Prizes” skierowanego do stypendystów programu Marii Skłodowskiej-Curie w ramach 7. Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020.

W tegorocznej edycji wnioski można składać w trzech kategoriach:

 • Innovation and Entrepreneurship
 • Communicating Science
 • Contribution to a better society.

Wręczenie nagród nastąpi 11 maja 2017 r., podczas konferencji „MSCA 2017 Conference: “Mobility takes research further” organizowanej w ramach prezydencji Malty. Nagroda ma wymiar symboliczny: zwycięzca zostanie zaproszony na konferencję, podczas której uroczyście zostanie wręczony dyplom. 

Zgłoszenia można wysyłać do 12 marca 2017 r.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) mianowała dzisiaj czterech nowych członków Rady Naukowej. Do jej składu dołączyli:

prof. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
– prof. Paola Bovolenta (Centrum Biologii Molekularnej Severo Ochoa)
– prof. Eveline Crone (Uniwersytet w Leiden)
– prof. Giulio Superti-Furga (Uniwersytet Medyczny w Wiedniu).

Rada Naukowa ERC składa się z 22 naukowców o uznanym dorobku i stanowi organ zarządzający ERC. Na jej czele stoi prof. Jean-Pierre Bourguignon.

Profesor Andrzej Jajszczyk jest trzecim polskim naukowcem, po profesorze Michale Kleiberze i profesorze Tomaszu Dietlu, zasiadającym w Radzie Naukowej ERC.

Serdecznie gratulujemy!

Dalsze informacje wraz z notkami biograficznymi nowych członków Rady Naukowej znajdują się w komunikacie ERC.

W konkursie na projekty Innovative Training Networks w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-ITN-2017) złożono 1 718 wniosków. Podział wniosków pomiędzy poszczególne typy projektów przedstawia się następująco:

European Training Networks (ETN): 1 435 wniosków (83.5%)
European Industrial Doctorates (EID): 195 wniosków (11.4%)
European Joint Doctorates (EJD): 88 wniosków (5.1%)

Łączny budżet konkursu wynosi 430 mln euro, z czego 370 mln euro przypada na projekty ETN, 28 mln euro na projekty EID oraz 32 mln euro na projekty EJD.

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone w lipcu 2017 r.

Źródło: Participant Portal

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło otwarty konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. To efekt współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC).

Europejska Rada ds. Badań Naukowych zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję naukową kandydatów do grantów ERC i stworzyć im możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Oprócz NCN, do programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees dołączyły inne agencje finansujące badania naukowe z Belgii, Czech, Estonii, Węgier i Słowenii.

Nowy konkurs dedykowany jest osobom mającym co najmniej stopień doktora, które planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC. Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych, a także zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.

W ramach konkursu UWERTURA 1, NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, pod warunkiem, że osoba realizująca staż  wystąpi z wnioskiem o grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia. Projekt badawczy powinien zostać zaplanowany do realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Pierwsza edycja konkursu UWERTURA 1 została ogłoszona 15 grudnia, a wnioski będzie można składać do 15 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej NCN.

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE). Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.

Do 5 kwietnia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów międzynarodowej i międzysektorowej wymiany pracowników.

Szczegółowe informacje o działaniu MSCA RISE znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wniosków.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty ERC CONSOLIDATOR GRANT: ERC-2017-CoG. 

O granty mogą starać się naukowcy od 7 do 12 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 575 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 320 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 2 mln euro na 5 lat.

Dokumenty konkursowe oraz elektroniczny formularz aplikacyjny znajdują się w serwisie Participant Portal.

Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2017 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl.

Profesor Bernard L. Feringa z Uniwersytetu w Groningen został uhonorowany tegoroczną nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

Wraz z nim nagrodę otrzymali profesor Jean-Pierre Sauvage, emerytowany profesor University of Strasbourg oraz Sir J. Fraser Stoddart, profesor Northwestern University w Evanston (USA).

Prof. Bernard L. Feringa jest dwukrotnym laureatem Advanced Grant European Reseach Council (ERC). Pierwszy grant uzyskał w konkursie z 2008 r., na realizację projektu MOLECULAR MOTORS, drugi w konkursie z 2015 r. na realizację projektu MMDYNASYS.

Więcej w komunikacie ERC.

W konkursie na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-IF-2016) złożono 8 946 wniosków. Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele przedstawia się następująco:

 • Standard European Fellowships (ST): 7 140 wniosków,
 • Career Restart Panel (CAR): 251 wniosków,
 • Reintegration Panel (RI): 528 wniosków,
 • Society & Enterprise Panel (SE): 111 wniosków,
 • Global Fellowships (GF): 916 wniosków.

Budżet konkursu wynosi 218,5 mln euro, z czego 179,5 mln euro przypada łącznie na panele: standardowe stypendia europejskie (ST), powrotu do kariery naukowej (CAR) i stypendia reintegracyjne (RI), 10 mln euro na panel dla beneficjentów w sektora nieakademickiego (SE) oraz 29 mln euro na stypendia globalne (GF).

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone w lutym 2017 r.

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie MSCA Innovative Training Networks (ITN).

Do 10 stycznia 2017 r. międzynarodowe konsorcja mogą składać wnioski o finansowanie projektów w ramach następujących typów:

 • European Training Networks (ETN)
 • European Industrial Doctorates (EID)
 • European Joint Doctorates (EJD).

Szczegółowe informacje o działaniu MSCA ITN znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

The National Institute of Chemistry Slovenia z Lublany zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF).

Zobacz ofertę Instytutu.

Wnioski można składać do 14 września 2016 r.

Opis grantów oraz dane kontaktowe do konsultantów z obszaru MSCA w znajdują się na naszej stronie w zakładce Kariera i mobilność.

The Hellenic Foundation for European and Foreign Policy zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF).

Zapoznaj się z ofertą Fundacji.

Wnioski można składać do 14 września 2016 r.

Opis grantów oraz dane kontaktowe do konsultantów z obszaru MSCA w znajdują się na naszej stronie w zakładce Kariera i mobilność.

Uniwersytet w Sienie zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF).

Zapoznaj się z poniższymi ofertami:

oferta nr 1:  Phylogenetic atlas of Neogene planktonic Foraminifera of Mediterranean area

oferta nr 2:  Cardiovascular safety liabilities of novel anticancer drugs and multidrug resistance reverting agents

oferta nr 3:  Ozonated oils as functional dermatological matrices: Identification of decomposition products

oferta nr 4:  Programing

Wnioski można składać do 14 września 2016 r.

Opis grantów oraz dane kontaktowe do konsultantów z obszaru MSCA w znajdują się na naszej stronie w zakładce Kariera i mobilność.

Włoskie spin-offy zapraszają doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF).

Zapoznaj się z poniższymi ofertami

Bluefarm srl

Greendecision Srl

Wnioski można składać do 14 września 2016 r.

Opis grantów oraz dane kontaktowe do konsultantów z obszaru MSCA w znajdują się na naszej stronie w zakładce Kariera i mobilność.

Irlandzkie przedsiębiorstwa (6 MŚP  i jedno duże przedsiębiorstwo) zapraszają doświadczonych naukowców do wspólnego aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF) w panelu Society and Enterprise.

Zapoznaj się z poszczególnymi ofertami.

Glantreo Ltd

dziedziny: nauki o życiu

Swirl Generators Ltd

dziedziny: nauki informatyczne i inżynieryjne, matematyka, fizyka

Think Evolve Solve

dziedziny: nauki informatyczne i inżynieryjne

Mobility Mojo

dziedziny: nauki informatyczne i inżynieryjne

Vitalograph

dziedziny: nauki o życiu

Westway Health

dziedziny: nauki o życiu

Boston Scientific Limited

dziedziny: nauki informatyczne i inżynieryjne, nauki o życiu, fizyka

 

Wnioski można składać do 14 września 2016 r.

Opis grantów oraz dane kontaktowe do konsultantów z obszaru MSCA w znajdują się na naszej stronie w zakładce Kariera i mobilność.