PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Magdalena Chomicka

W konkursie na projekty w ramach działania RISE (Research and Innovation Staff Exchange) Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-RISE-2017) złożono 325 wniosków (42 mniej niż w ubiegłym roku). Podział wniosków pomiędzy poszczególne panele tematyczne przedstawia się następująco:

 • nauki chemiczne (CHE): 25
 • nauki ekonomiczne (ECO): 16
 • nauki informatyczne i inżynieryjne (ENG): 100
 • nauki o środowisku i nauki o ziemi (ENV): 37
 • nauki o życiu (LIF): 59
 • nauki matematyczne (MAT): 14
 • nauki fizyczne (PHY): 26
 • nauki społeczne i humanistyczne (SOC): 48

Budżet konkursu wynosi 80 mln euro.

Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone we wrześniu 2017 r.

W dniach 11-12 maja br. na Malcie odbędzie się konferencja Mobility takes research further, której celem będzie wymiana doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). W spotkaniu wezmą udział naukowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci Krajowych Punktów Kontaktowych oraz członkowie Komitetu Programowego MSCA.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.

Rejestracja jest otwarta do 29 marca 2017 r. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Częścią konferencji będzie ceremonia przyznania nagród w czwartej edycji konkursu Marie Skłodowska-Curie Prizes. Konkurs jest otwarty dla wszystkich stypendystów MSCA finansowanych z Horyzontu 2020 oraz poprzednich programów ramowych. Nagrody będą przyznane w trzech kategoriach:

 • Innovation and Entrepreneurship
 • Communicating Science
 • Contribution to a better society

Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj.

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Powołana w 2007 r. i finansowana ze środków 7. Programu Ramowego, a obecnie z Horyzontu 2020, ERC finansuje przełomowe, pionierskie i wykraczające poza obecnie znane granice wiedzy badania naukowe prowadzone w Europie.

W tym roku w wielu krajach w Europie i na świecie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 10 lat funkcjonowania ERC. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dwa wydarzenia:

 • seminarium dla naukowców, władz jednostek naukowych oraz administracji: Jak wspierać granty ERC?, które obędzie się 14 marca br. w godzinach 9:30 – 14:30 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Szczegóły wydarzenia: LINK
 • otwartą sesję: Naukowcy – polscy, poziom – światowy. Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach, która odbędzie się 27 marca br. w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj dostępny jest program sesji.

10-LOGO_WHITE

Projekt International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 569 600 euro w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020.

W czasie trwania pięcioletniego projektu utworzone będą interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz  bioinformatyki statystycznej.

Gratulujemy!

Więcej informacji uczelni.

Zachęcamy wszystkie osoby, które były lub są uczestnikami lub koordynatorami akcji MSCA (np. ITN, IF, RISE, COFUND, we dotychczasowych wszystkich programach ramowych) do bezpłatnego członkostwa w Marie Curie Alumni Association (MCAA) i wstąpienia do nowego Polskiego Oddziału MCAA. Polski oddział rozpoczął swoją działalność w 2017 r.

Członkostwo w MCAA zapewnia możliwość kontaktu z innymi zrzeszonymi naukowcami oraz uczestnictwo w wydarzeniach promujących i szkolących uczestników akcji MSCA. Polski Oddział czeka na nowych członków!

Rejestracja jest bezpłatna poprzez stronę Marie Curie Alumni Association.

9 lutego zakończył się nabór wniosków w konkursie na Consolidator Grant Europejskiej rady ds. Badan Naukowych (European Research Council – ERC). 2 539 aplikantów złożyło wnioski, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do poprzedniego roku. Rozkład wniosków w poszczególnych domenach przedstawia się następująco:

 • nauki fizyczne i inżynieryjne: 1 147 wniosków (45%)
 • nauki o życiu: 781 (31%)
 • nauki społeczne i humanistyczne: 611 (24%).

ERC przeznaczy 575 milionów euro na sfinansowanie projektów w zakończonym konkursie.

Źródło: komunikat ERC

 

Komisja Europejska zarekomendowała do finansowania 1188 projektów w ramach konkursu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship 2016 (MSCA IF). 6 projektów będzie realizowanych w polskich jednostkach. Podział zwycięskich wniosków na poszczególne panele wygląda następująco:

 • Standard European Fellowship (EF-ST): 925 projektów,
 • European Fellowship – Society and Enterprise Panel (EF-SE): 48 projektów,
 • European Fellowship – Reintegration Panel (EF-RI): 67 projektów,
 • European Fellowship – Career Restart Panel (EF-CAR): 31 projektów,
 • Global Fellowshi (GF): 117 projektów.

Na stronie konkursu w Participant Portal znajduje się tabela z procentami i progami dot. ocen w poszczególnych panelach.

Wśród polskich jednostek, które będą gościć stypendystów MSCA IF znalazły się:

 • Politechnika Poznańska
 • Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
 • Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na naszej stronie internetowej w zakładce Kariera i mobilność/Polskie projekty znajduje się lista projektów realizowanych przez polskie jednostki w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie.

Osoby zaangażowane w realizacje projektów prosimy o kontakt z panem Adamem Głuszukiem w celu uzupełnienia danych o nowych projektach. Kontakt Adam.Gluszuk@kpk.gov.pl

Informujemy, że otwarta została czwarta edycja konkursu „Marie Skłodowska-Curie Prizes” skierowanego do stypendystów programu Marii Skłodowskiej-Curie w ramach 7. Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020.

W tegorocznej edycji wnioski można składać w trzech kategoriach:

 • Innovation and Entrepreneurship
 • Communicating Science
 • Contribution to a better society.

Wręczenie nagród nastąpi 11 maja 2017 r., podczas konferencji „MSCA 2017 Conference: “Mobility takes research further” organizowanej w ramach prezydencji Malty. Nagroda ma wymiar symboliczny: zwycięzca zostanie zaproszony na konferencję, podczas której uroczyście zostanie wręczony dyplom. 

Zgłoszenia można wysyłać do 12 marca 2017 r.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej wydarzenia.