PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Net4Society is offering an event for assuring and improving the quality of project proposals submitted to 2020 SC6 call this year. The aim of this Proposal Check Event for 2020 SC6 calls in is to increase the chances for funding and to transfer useful knowledge to the proposers. You will have an unique opportunity to discuss your propoals with experienced H2020 evaluators and gain feedback on work already done.

1Project
2Coordinator
3Partner
4Participants
5Additional

PROJECT:

Szanowni Członkowie Kapituły,

uprzejmie prosimy o oddanie głosów na laureatów Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 spośród przedstawionych nominowanych w poszczególnych kategoriach.

W kategoriach Nauka, Biznes, Administracja Samorządowa, Podmioty Non-profit i Indywidualna wybierają Państwo jednego laureata.

W obecnej edycji Sekretarz Kapituły zaproponował przyznanie Nagrody Specjalnej.

Dalsza część wpisu jest zabezpieczona hasłem.

OFERTA PRACY NA STANOWISKU
Specjalista w obszarze Innowacje w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, Dostęp do Finansowania Kapitałem Wysokiego Ryzyka oraz Europejska Rada ds. Innowacyjności.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACODAWCY
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej realizuje już od 20 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE.  Jest to kluczowa jednostka odpowiadająca za wsparcie oraz polskie stanowisko w sprawach związanych z Programem Ramowym Horyzont 2020.

Krajowy Punkt Kontaktowy wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania wniosków projektowych, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich, a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

OBOWIĄZKI
• Wsparcie potencjalnych beneficjantów oraz realizację projektów europejskich z zakresu obszaru Programów Pracy Innowacje w MŚP, Europejska Rada ds. Innowacyjności oraz Dostęp do Finansowania Ryzyka (Work Programmes: Access to Risk Finance, Innovation in SMEs),
• Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie wyżej wymienionych obszarów Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
– udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
– udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz współpracujące instytucje zagraniczne,
– analizę publikacji,
• Organizacja konferencji i szkoleń w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
• Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych oraz polskiego stanowiska w dokumentach unijnych,
• Docieranie do innowacyjnych MŚP oraz beneficjentów wymienionych obszarów,
• Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych,
• Prowadzenie działalności mentoringowej i konsultacyjnej w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
• Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych,
• Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym siecią EEN, klastrami, instytucjami finansowymi i ich organizacjami.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, bankowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia,
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów, również w środowisku międzynarodowym,
• Umiejętność pracy w zespole,
• Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
• Wysoka kultura osobista,
• Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
• Dyspozycyjność.

 

WYMAGANIA DODATKOWE
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
• Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

 

KONTAKT
CV proszę przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 31 grudnia 2017 r.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych (RPK) tworzy zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów.

Do obsługi biura KPK w Warszawie i częściowej obsługi zespołów RPK Biuro IT KPK tworzy i utrzymuje systemy informatyczne typu Back-Office, jak również systemy i aplikacje Front-Office na potrzeby naszych klientów. Do wsparcia powyższych działań poszukujemy:

Specjalista lub Młodszy Specjalista – Administrator Systemowy IT
Sieć/Office/Back Office

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Administracja systemami i aplikacjami opartymi o Windows i Windows Serwer;

 • Wsparcie techniczne (help desk) pracowników firmy (sprzęt stacjonarny, mobilny);
 • Nadzór na siecią komputerową, systemem kontroli dostępu i innymi rozwiązaniami IT funkcjonującymi w firmie;
 • Diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów;
 • Administracja i nadzorowanie infrastruktury serwerów;
 • Tworzenie skryptów i aplikacji administracyjnych;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań i technologii.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe (kierunki informatyczne/techniczne/ścisłe) lub student ostatnich lat studiów;
 • Zapał do tego, aby nauczyć się nowych rzeczy;
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • Dobra znajomość systemów MS Windows, Android na poziomie użytkownika i administratora;
 • Umiejętność instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów systemów komputerowych, aplikacji MS Office i konfiguracji sieci;
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń do pracy w sieci;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość SQL w stopniu podstawowym;
 • Znajomość środowisk Unix/Linux;
 • Znajomość usługi MS Active Directory, Exchange 2013, DNS, DHCP, TCP/IP, IIS;
 • Mile widziane doświadczenie w pracach helpdesk;
 • Podstawowa wiedza nt. serwerów: Windows Server 2012, Exchange 2013, Share Point 2013, SQL Server 2012;
 • Administracja, konfiguracja macierzy dyskowych;
 • Znajomość Hyper-V, Serwerów HP ProLiant Blade.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stabilną pracę wśród profesjonalistów;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Różnorodność realizowanych zadań;
 • Możliwość pogłębienia dotychczasowego doświadczenia.

Aplikację – CV i list motywacyjny –  należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

19 lutego br., w obecności wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, Polski Instytut Technologii (PIT) oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisały „PAKT DLA INNOWACYJNOŚCI”. Hasłem Paktu jest: „Czas na rozwój polskich technologii”, a główne cele to:

 • praktyczną realizację planów osiągnięcia pułapu 1,7% PKB GERD wydatków na B+R, w tym BERD 0,9% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych;
 • integrację środowiska naukowego i podjęcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami nad rozwojem i komercjalizacją polskich technologii;
 • wsparcie dla budowy kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu innowacji stymulującego rozwój polskich technologii i pobudzającego polską innowacyjność;
 • tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków europejskich.

reprezentujący szereg uczelni technicznych i instytutów naukowych

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości 25-lecia KIG. Dokument został podpisany przez prof. Jana Szmidta, Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii i Andrzej Arendarskiego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. W spotkaniu brali udział przedsiębiorcy, eksperci i politycy.

Więcej na stronie PIT.

If you don’t fill the blue form yet please fill it first. Then you need to register for this event.

In order to register for this event, please log in or if you don’t have your profile please create the profile first.

Event name: Ideal-ist Proposal Check Event for ICT related calls in Horizon2020 (2015)

GENERAL

 

COORDINATOR

 

PARTICIPATING PARTNER INSTITUTION

 

PARTICIPANT 1

 

PARTICIPANT 2

 

ADDITIONAL

 

Verification

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020.

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badawczo – rozwojowych, ich przygotowania, zarządzania oraz rozliczeń formalno-finansowych. Wspieramy polskie podmioty w zakresie budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, działań eksperckich, promocji, koordynacji i współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Ekspert KPK

w obszarze Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna / odpowiedzialny m.in. za:

 • Organizowanie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych;
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowywania i realizacji projektów;
 • Udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych;
 • Bieżące uzupełnianie i aktualizacja wiedzy w zakresie przypisanego obszaru Programu Ramowego Horyzont 2020 poprzez:
  • udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach,
  • udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez KPK oraz współpracujące instytucje krajowe i zagraniczne,
  • analizę publikacji specjalistycznych oraz źródeł otwartych;
 • Uzupełnianie informacji na portalu krajowym dla HORYZONTu 2020;
 • Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • Podejmowanie działań zmierzających do uwzględnienia priorytetów krajowych w dokumentach kształtujących europejską przestrzeń badawczo – rozwojową.

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z dziedziny transportu lub pokrewne,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia,
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej,
 • Dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikację należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 27 lutego 2015 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Ta wiadomość jest ważna do 2015-02-25

Komisja Europejska zakończyła ocenę projektów złożonych do I etapu konkursu Teaming for Excellence. W ogólnej liczbie złożonych 169 wniosków projektowych aż 19 zostało przygotowanych przez jednostki z Polski.

Pozytywną ocenę otrzymało 31 projektów w tym 3 to konsorcja koordynowane przez Polaków w partnerstwie z instytutami z Niemiec.

Wybrane do finansowania projekty w ramach Teaming of Excellence:

1. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi – International Centre for Research on Innovative Biobased Materials (ICRI-BioM) tworzone przez Politechnikę Łódzka w konsorcjum z Łódzkim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Łódzkim oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z dwoma instytutami Maxa Plancka z Niemiec – w obszarze nauk chemicznych i o nowoczesnych materiałach.

2. Wrocławskie Centrum Doskonałości (Wroclaw Center for Excellence) tworzone przez Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Fraunhofera w Dreźnie i Uniwersytet w Wurzburgu z Niemiec – w obszarze fotoniki i nanomateriałów.

3. CEZAMAT Environment w Warszawie tworzony przez Politechnikę Warszawską oraz niemiecki Instytut Fraunhofera w Hermsdorf – w obszarze innowacyjnych, samoorganizujących się sieci czujników chemicznych i biochemicznych umożliwiających wykrywanie zagrożeń dla środowiska.

Projekty formalnie zostały złożone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po uzyskaniu rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Wyłonione w konkursie zespoły otrzymają po 500 000 euro na przygotowanie szczegółowych biznesplanów zaproponowanych w projektach Centrów Doskonałości. Biznesplany zostaną poddane ocenie w drugim etapie konkursu i mają szansę na otrzymanie 20 mln euro na projekt utworzenia nowej jednostki badawczej zgodnej z założeniami Teaming of Excellence.

Teaming of Excellence to instrument, który pozwoli jednostkom naukowym działającym w słabiej rozwiniętych regionach na dołączenie do europejskich liderów oraz na transfer wiedzy do gospodarki i jej znaczący rozwój zgodnie z założeniami strategii Europa 2020 oraz w powiązaniu z wytyczonymi krajowymi lub regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Komunikat KE

500

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Regionalne Punkty Kontaktowe zapraszają na cykl konferencji poświęconych programowi Horyzont 2020, które odbywają się w całej Polsce.

Celem konferencji jest przedstawienie form wsparcia dla wszystkich uczestników projektów w programie Horyzont 2020, a także pierwszych polskich doświadczeń z oceny projektów oraz najlepszych praktyk w zakresie współpracy międzynarodowej, motywowania zespołów projektowych i wsparcia administracyjnego.

Pierwsze wydarzenie, inaugurujące cykl regionalnych konferencji, odbyło się 29 października 2014 r. w Warszawie w Auli w dawnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych na każde wydarzenie wymagana jest osobna rejestracja. Formularze rejestracyjne będą dostępne na stronach poszczególnych konferencji (linki poniżej).

 

Harmonogram konferencji regionalnych

29.10.2014 r. – Region Centralny – dawny BUW UW (Rejestracja zakończona)

04.11.2014 r. –  Region Pł. – Zach. – Wrocław (Rejestracja zakończona)

06.11.2014 r. –  Region Płn. – Wsch. – Olsztyn (Rejestracja zakończona)

18.11.2014 r. –  Region Południowy – Kraków (Rejestracja zakończona)

20.11.2014 r. –  Region Płn. – Zach. – Szczecin (Rejestracja zakończona )

25.11.2014 r. – Region Wschodni – Lublin (Rejestracja zakończona)

27.11.2014 r. –  Region Śląski – Gliwice (Rejestracja zakończona)

02.12.2014 r. –  Region Podlaski – Białystok (Rejestracja zakończona)

03.12.2014 r. – Region Zachodni – Poznań (Rejestracja zakończona)

04.12.2014 r. –  Region Północny – Gdańsk (Rejestracja zakończona)

09.12.2014 r. –  Region Łódzki – Łódź (Rejestracja)

Ankieta: Udział w ICT PROPOSERS’ DAY 2014 (9-10. 10. 2014, Florencja)

 • Sesje Tematyczne

 • Spotkania brokerskie Face2Face (organizowane przez Ideal-ist i EEN)

 • Pre-proposal check(możliwość sprawdzenia wniosku projektowego/pomysłu organizowana przez Idealist)

 

Weryfikacja

Sebastian Serwiaktel.: +48-22-828-74-83
kom.: +48-728-518-547
email.: sebastian.serwiak@kpk.gov.pl

Ta wiadomość jest ważna do 2018-08-01