PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

 

 • „Analiza uczestnictwa Polski w programie EURATOM-Fission”
 • 2019
 • Przedstawiamy raport dotyczący uczestnictwa Polski w Programie EURATOM-Fission z uwzględnieniem potencjału i doświadczenia wynikającego z eksploatacji reaktorów jądrowych oraz badawczych. Analiza dotyczy trzech konkursów realizowanych w latach 2014-2018 ocenianych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 września 2018 r.
 

 • Polska w programie Horyzont 2020 – raport po 586 zakończonych konkursach
 • 2018
 • Przedstawiamy kolejny raport skrócony dotyczący uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. Analiza dotyczy 586 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów. Nowością w tym wydaniu raportu jest przedstawienie uczestnictwa polskich recenzentów w ocenie wniosków projektowych H2020, oraz ich udziału w EU13, EU15 i całej UE.


 

 • 2017
 • Przedstawiamy kolejny raport skrócony dotyczący uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. Analiza dotyczy 404 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 września 2017 r.

BRExit-358
 • Budżet Programu Ramowego HORYZONT 2020 - Analiza jego dystrybucji w świetle BRExit'u
 • 2017
 • Rozpoczęły się  negocjacje Komisji Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Zespół Analiz i Statystyk KPK przygotował analizę tworzenia i dystrybucji budżetu PR HORYZONT 2020 w świetle dzisiejszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W raporcie pokazaliśmy również liczbę uczestnictw i zaangażowane środki w projektach, które będą kontynuowane po zakończeniu negocjacji.

Ikonka Short

Raport323
 • Raport uczestnictwa Polski w H2020 – porównanie po 200 i po 323 konkursach
 • 2017
 • Przedstawiamy kolejny raport dotyczący uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020.  Analiza zawiera porównanie po 200 i 323 konkursach przeprowadzonych przez Komisję Europejską od 13 grudnia 2013 roku i obejmuje złożone i ocenione wnioski oraz projekty, dla których umowy o dofinansowanie (Grant Agreement) zostały zawarte przed 28 lutego 2017 r.
 

analiza274

stat_h2020_po200konkursach

statystyki158_h2020

Statystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Horyzont 2020 - dane po 112 konkursach

2015.03-Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-raport-skrocony

Analiza_udzialu_PL_w_7PR-kwiecien_20141
 • Analiza udziału Polski w 7. Programie Ramowym UE
 • 2014
 • Polska lokuje się w grupie krajów UE aktywnie uczestniczących w 7PR uzyskując dotychczas dofinansowanie ponad 427 mln euro. Pod względem uczestnictwa, liczby projektów, czy uzyskanego dofinansowania  zajmujemy miejsca 13-15. Ale daleko nam jeszcze do grupy liderów.
 

 

Archiwalne statystyki i analizy dot. uczestnictwa w 7.PR znajdują się pod adresem: http://7pr.kpk.gov.pl/publikacje/index.htm

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone