PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

slawa.duszynska@kpk.gov.pl

W związku z planowanym wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wszystkie programy oparte na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki zostaną wstrzymane z dniem 1 października 2018 roku. Dotyczy to także programów wspierających uczestnictwo w programie Horyzont 2020 i programie Euratom. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z informacją opublikowaną na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-naborze-wnioskow-do-strumieni-finansowania-ogloszonych-na-podstawie-ustawy-o-zasadach-finansowania-nauki.html

Program Pracy z wyzwania społecznego Inteligentny, zielony i zintegrowany transport na lata 2018-2020 jest w trakcie przygotowań i została opublikowana jego wstępna wersja. Więcej informacji na stronach Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/shaping-work-programme-2018-2020-societal-challenge-4-smart-green-and-integrated-transport