PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Patrycja Smoleńska

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach programu Twinning, który zostanie ogłoszony w II kwartale br., zapraszamy na cykl warsztatów organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy wsparciu Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Wydarzenia odbędą się:

  • 24 marca br., w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie, początek o godzinie 9:30
  • 28 marca br., we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, początek o godzinie 10:30

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Twinning to rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej w oparciu o przedstawioną strategię rozwoju
Podczas warsztatów przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosków, strategiczne cele i zasady projektów oraz mechanizmy wsparcia.

banner_2017

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE, jako koordynator projektu NCP_Wide.Net Project, zaprasza do udziału w wydarzeniu E²Tech4Cities Brokerage Event

Spotkanie odbywa się w trakcie EU Sustainable Energy Week, 23/06/2017 w Brukseli, DUO Building, ul. Chaussée de Charleroi 112

Organizatorami wydarzenia są Enterprise Europe Network, C-Energy2020 oraz NCP_WIDE.NET

Jest to już trzecie w cyklu spotkanie organizowane przez Enterpise Europe Brussels. Tematem spotkania będą energia i skuteczne technologie dla miast.

W trakcie wydarzenia będą Państwo mieli okazję spotkać się zarówno z przedstawicielami firm (w tym start-upów), władz, instytucji otoczenia biznesu, jak również uniwersytetów i jednostek badawczych, a także potencjalnymi inwestorami i aniołami biznesu.

Tematami przewodnimi wydarzenia będą:

  • Energie odnawialne
  • Budownictwo energetycznie wydajne
  • Smart Cities i ICT
  • Transport i mobilność
  • Europejska Przestrzeń Badawcza i Innowacje w Programie Horyzont 2020
  • Zarządzanie energią
  • Odzyskiwanie energii
  • Integracja sieci i systemów energetycznych

Zapraszamy do rejestracji i udziału w wydarzeniu!

 

 

South East European University poszukuje do współpracy partnerów, z którymi będzie ubiegał się o grant w ramach Instrumentu Twinning. Wyzwaniem partnerstwa jest nawiązanie współpracy badawczej i wdrożenie jej wyników w sektorze Business Intelligence.

W ramach współpracy partnerzy uzyskają dostęp do zaawansowanych technik i wiedzy oraz możliwość odkrywania nowych ścieżek badawczych i zwiększenia mobilności, a także nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń z naukowcami.

Przewiduje się następujące działania:

Wspólna praca badawcza w obszarze Business Intelligence, między dwoma wydziałami SEEU oraz uniwersytetami z krajów UE

Organizacja konferencji i warsztatów w celu sprecyzowania obszaru badawczego

Zwiększenie poziomu wykonywania badań

Wspólne złożenie aplikacji o grant w konkursie Twinning

Więcej informacji nt. jednostki i założeń projektu dostępnych jest na stronie: http://www.ideal-ist.eu/ps-mk-104186

W ramach odbywającego się Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli, zapraszamy na warsztaty zorganizowane przez partnerów projektu NCP_Wide.Net, którego koordynatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

12 października br. w Brukseli odbędzie się warsztat mający na celu podzielenie się wnioskami i doświadczeniami z realizowanych programów wzmacniających mobilność naukowców.

ERA Chairs jest jednym z programów „Upowszechniania doskonałości i zapewnienia szerszego uczestnictwa” realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. ERA Chairs ma na celu wsparcie uniwersytetów oraz instytucji badawczych w zatrudnianiu i utrzymania wysokiej jakości kadry naukowej oraz we wdrożeniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rejestracja na stronie projektu.

 

W ramach odbywającego się Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli, 11-12 października 2016 r., zapraszamy na warsztaty realizowane przez partnerów projektu NCP_Wide.Net, którego koordynatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Spotkanie poświęcone będzie synergii między projektami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych oraz programu Horyzont 2020. Synergia finansowania i realizacji projektów ma służyć maksymalizacji wpływu polityki publicznej, ma wesprzeć pokonywanie barier w regionach, sektorach gospodarczych oraz wspomóc kreowanie nowej działalności, konkurencyjności, nowych i lepszych miejsc pracy, a także przynieść korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz rejestracja na stronie projektu.