Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Związek Pracodawców Klastry Polskie wspiera KPK w zachęcaniu do udziału w Horyzoncie 2020

  • Opublikowano: 22 lutego 2019
  • Autor: redakcja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisali 22 lutego 2019 r. porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w europejskim programie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Do końca programu pozostało do wykorzystania na badania naukowe i innowacje ok. 30 mld euro.

Od lewej: dyr. KPK PB UE Zygmunt Krasiński,dyr. IPPT PAN Tadeusz Burczyński, z-ca dyr. KPK Katarzyna Walczyk-Matuszyk, wiceprezes ZPKP Paweł Nowicki

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Sygnowali je dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN prof. Tadeusz Burczyński i dyr. KPK PB UE Zygmunt Krasiński. Ze strony Klastrów Polskich podpis złożył wiceprezes ZPKP Paweł Nowicki.

– Zwiększenie udziału Polski w Programach Ramowych Unii Europejskiej, takich jak Horyzont 2020, czy planowany na lata 2021-2027 Horyzont Europa wymaga systemowych działań i ścisłej współpracy głównych graczy na polskim rynku badań i innowacji. Takim graczem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentujący czołowe klastry nastawione na innowacje i kooperację MŚP i polskich jednostek naukowych – mówi Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Firmy, jednostki naukowe oraz klastry współpracujące ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, mogą brać udział w dniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach brokerskich i wizytach studyjnych organizowanych przez KPK. Porozumienie mówi też o promowaniu ich potencjału i rozpowszechnianiu wyników projektów realizowanych w Horyzoncie 2020. Gwarantuje także pomoc w poszukiwaniu partnerów do stworzenia konsorcjów, które będą uczestniczyły w konkursach Horyzontu 2020.

– Klastry wychodzą na przeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji, czyli firm, uczelni i instytucji naukowych oraz lokalnych samorządów. Współpraca w ramach klastrów pozwala realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. Wszystkie te działania służą podnoszeniu konkurencyjności firm, tworzeniu nowych inwestycji i wartościowych miejsc pracy – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Klastry w programach unijnych

Uroczyste podpisanie porozumienie związane było z konferencją „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”. Wydarzenie, w którym uczestniczyło ok. 90 osób,  poświęcone było przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych UE, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych.

Uczestników spotkania powitała wicedyrektor KPK PB UE Katarzyna Walczyk-Matuszyk.  Przedstawiła reprezentantów instytucji współorganizujących konferencję i oddała im głos. Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powiedział, że ARP – utożsamiana do tej pory z ciężkim przemysłem i restrukturyzacją –  bardzo mocno otwiera się na  obszar innowacji. – Liczę na współpracę z klastrami. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Mazowieckim Klastrem Chemicznym – to otworzy nam drogę do współpracy z ok. 150 podmiotami zrzeszonymi w klastrze – powiedział wiceprezes ARP i zachęcił do tego samego słuchaczy.

Dyrektor Zygmunt Krasiński przypomniał, że KPK PB UE od 20 lat nieodpłatnie wspiera polskie instytucje w udziale w programach ramowych.  – Klastry tworzą naturalne środowisko do aplikowania o granty Horyzontu 2020, gdzie większość instrumentów wsparcia to tzw. collaborative projects nastawione na współpracę międzynarodową i międzysektorową. Myślę, że mamy do wykorzystania ogromny potencjał zarówno ekspertów współpracujących ze Związkiem w procesie ewaluacji wniosków do Horyzontu 2020, jak i instytucji reprezentowanych przez Związek mogących skutecznie aplikować do Horyzontu 2020 i dołączać do europejskiej ligi mistrzów badań i innowacji – powiedział.

Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Paweł Nowicki zaznaczył, że Klastry Polskie to 40 organizacji klastrowych. – Współpracujemy z 13 klastrami kluczowymi – to pokaźna grupa biznesmenów.  Podpisaliśmy umowę z KPK PB UE, żeby wzmocnić naszą współpracę międzynarodową – dodał.

Programy ramowe to nie tylko Horyzont 2020, ale i COSME. Można z niego korzystać  właśnie poprzez klastry (nie ma możliwości uczestnictwa indywidualnego).

Michał Polański, dyrektor departamentu wsparcia przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcał zebranych do korzystania z pomocy PARP. – Naszą misją podstawową jest wspieranie MŚP. Od wielu lat badamy ekosystem klastrowy i jesteśmy przekonani, że nie ma odwrotu od tego typu struktur. Przedsiębiorcy muszą ze sobą współpracować  – mówił. Dodał, że w większości krajów klastry są ważnym elementem systemu tworzenia innowacji.

– Pomagamy największym klastrom mającym status Krajowego Klastra Kluczowego. Każdy przedsiębiorca może do takiego klastra przystapić. Wychodzimy poza programy krajowe, zachęcamy by tworzyć struktury z partnerami zagranicznymi, stąd zaangażowanie w programy UE – powiedział Polański. Na koniec zachęcił przedstawicieli klastrów do bezpłatnego korzystania ze wsparcia PARP w promocji na międzynarodowych wydarzeniach.

W czasie spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizację pomysłów.

Konferencję zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z: Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Agencją Rozwoju Mazowsza, Agencją Rozwoju Przemysłu, Mazowieckim Klastrem Chemicznym.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.