Krajowy Punkt Kontaktowy

Zarejestruj się na tej witrynie

Organizacja / Organisation

Miernik siły hasła / Password’s strength

Twoje hasło musi mieć co najmniej 6 znaków. Aby Twoje hasło było silniejsze używaj mieszanki wielkich i małych liter, cyfr, i następujących znaków !@#$%^&*() / Your password must be at least 6 characters long. To make your password stronger, use upper and lower case letters, numbers, and the following symbols !@#$%^&*()


Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie / Full text of terms and conditions for using this service can be found Here
Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie / Full text of terms and conditions for using this service can be found Here


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług informacyjnych na temat programów ramowych Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.” /
"I hereby agree for processing my personal data, included in application form by the Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences with its seat in Warsaw, for the purpose of information services, as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data. I acknowledge that I have the right to access and rectify abovementioned personal data. "
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, w celu świadczenia usług informacyjnych na temat programów ramowych Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.” /
"I hereby agree for processing my personal data, included in application form by the Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences with its seat in Warsaw, for the purpose of information services, as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data. I acknowledge that I have the right to access and rectify abovementioned personal data. "

92 − = 83

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Powrót do Krajowy Punkt Kontaktowy