Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Startuje kolejna edycja „Grantów na granty”!

Minister Edukacji i Nauki ustanowił przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”. Wnioski można składać od 26 września 2022 r.

Celem przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wspieranie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków pochodzących z programu ramowego Horyzont Europa.

Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty:

 • uczelnie,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku projektowego na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych (ERC) w ramach programu badawczo-szkoleniowego Euratom oraz programu Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach partnerstw europejskich i misji, z wyjątkiem:

 • partnerstw współfinansowanych (Co-funded European Partnerships),
 • grantów indywidualnych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),
 • projektów typu KIC (Knowledge and Innovation Communities) finansowanych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT),
 • projektów dedykowanych NCP Network.

W ramach inicjatywy są finansowane:

 • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
 • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Wnioski można składać od poniedziałku 26 września 2022 r. w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Więcej informacji

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.