Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Regionalne Punkty Kontaktowe

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa usytuowany obecnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju współdziała z 10 Regionalnymi Punktami Kontaktowymi operującymi w największych polskich ośrodkach akademickich, realizując powierzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zadanie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w bieżącym programie ramowym UE ds. badań i innowacji.

KPK i RPK dostosowują metody i sposoby pracy do specyfiki oraz potrzeb poszczególnych regionów. Staramy się, aby nasza oferta była komplementarna. Wymieniamy informacje, dobre praktyki i prowadzimy wspólne kalendarium naszych seminariów i szkoleń, które obecnie odbywają się on-line, więc są dostępne bez ograniczeń geograficznych.

Eksperci KPK i RPK pomagają zarówno pojedynczym osobom, instytucjom naukowym, badawczo-rozwojowym, naukowcom, przedsiębiorstwom, organizacjom i władzom publicznym zainteresowanym uczestnictwem w programach badawczych UE, poprzez działalność informacyjną, szkoleniową i ekspercką; promują europejskie badania, rozwój technologiczny i innowacje.

Gliwice Poznań Gdańsk Kraków Lublin Warszawa Szczecin Olsztyn Białystok Wrocław Łódź
Działania informacyjne
  • dni informacyjne, których celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat programu Horyzont Europa, zasad uczestnictwa, aktualnych konkursów w poszczególnych obszarach tematycznych oraz innych możliwości wsparcia badań i innowacji;
  • prowadzenie krajowego portalu informacyjnego HE oraz portali regionalnych;
  • udostępnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Działania mentoringowe

wielotorowe działania wspierające o charakterze informacyjno-szkoleniowo-doradczym, dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych zespołów, określone w czasie i oparte na identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania. Ich celem będzie osiągnięcie przez zespół gotowości do podjęcia aktywnego uczestnictwa w inicjatywach Programu Ramowego Horyzont Europa.

Działania szkoleniowe
  • szkolenia/warsztaty tematyczne – m.in. z zasad przygotowywania i składania wniosków, aspektów finansowych i prawnych, zagadnień ochrony praw własności intelektualnej, zarządzania i rozliczania projektów;
  • szkolenia dedykowane – spotkania dopasowane do potrzeb grup odbiorców zainteresowanych wybranymi zagadnieniami związanymi z możliwością uczestnictwa w programie Horyzont Europa.
Działania konsultacyjne
  • indywidualne konsultacje realizowane drogą telefoniczną, e-mailową oraz bezpośrednio podczas spotkań, w zakresie wszystkich zapytań dotyczących  realizacji projektów w ramach badawczych UE;
  • konsultacje wniosków projektowych przygotowywanych w ramach konkursów programu Horyzont Europa;
  • pośredniczenie w poszukiwaniu partnerów, a także prowadzenie bazy ofert współpracy.

Koordynator ds. RPK

NCBR | Dział Krajowego Punktu Kontaktowego

ul. Nowogrodzka 47a

Regionalne Konsorcja Punktów Kontaktowych – Koordynatorzy

Uniwersytet Łódzki

ul. POW 3/5, pokój C13

Michał Kaczmarek

Koordynator RPK

Politechnika Białostocka, Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A, pok. 17 B

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie)

Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii (CTT PK)

ul. Warszawska 24

Anna Armuła

(Koordynacja konsorcjum) Ogólna informacja o Horyzoncie Europa, realizacja projektów z H2020, sprawy finansowe

Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie)

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

ul. Smoluchowskiego 48 (Budynek B-11)

Katarzyna Banyś

Konsultant ds. programu Horyzont Europa

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

Renata Downar-Zapolska

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego

Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej

ul. M. Oczapowskiego 2

mgr inż. Agnieszka Murzec-Wojnar

Koordynator RPK, aspekty finansowe

Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Jagiellońska 20-21

Angelika Łysiak

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Region Śląski (woj. śląskie i opolskie)

Politechnika Śląska, Centrum Zarządzania Projektami, Biuro Obsługi Projektów Międzynarodowych

ul. Banacha 10

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Europejskich

Region Wschodni (woj. lubelskie, świętokrzyskie)

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4

dr inż. Andrzej Stępniewski

Koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego

Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie)

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Rubież 46

Joanna Bosiacka-Kniat

Kierownik RPK

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.