Programy Pracy na lata 2023-2024 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone!

Komisja Europejska opublikowała zatwierdzone, oficjalne wersje Programów Pracy dla najważniejszych komponentów programu Horyzont Europa na lata 2023-2024. Dokumenty można znaleźć na portalu Funding & Tender Opportunities  w zakładce Reference documents. Według głównego Programu Prac Horyzontu Europa na lata 2023-2024, Komisja sumą 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, … Czytaj dalej Programy Pracy na lata 2023-2024 w Horyzoncie Europa oficjalnie ogłoszone!