Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. UTP w Bydgoszczy (fot. utp.edu.pl)

Pierwszy grant MSCA ITN na bydgoskim Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

  • Opublikowano: 16 czerwca 2020
  • Autor: redakcja

Sukces naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP) w Bydgoszczy. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt realizuje, wraz z europejskimi partnerami, projekt MonoGutHealth. Grant w wysokości niemal 3 mln euro, przyznany został w konkursie MSCA ITN (międzynarodowe sieci szkoleniowe) w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt „MonoGutHealth – Training and research for sustainable solutions to support and sustain gut health and reduce losses in monogastric livestock” otrzymał dofinansowanie w ramach tzw. Działań Marie Skłodowskiej-Curie International Training Networks (ITN). To pierwszy grant MSCA Międzynarodowe Sieci  Szkoleniowe na UTP. W ocenie eksperckiej otrzymał 97% punktów i opiewa na 2 923 820 euro. Projekt jest realizowany wspólnie z 6 partnerami. Weźmie w nim udział 11 doktorantów z różnych europejskich uczelni. Koordynatorem projektu jest dr Giuseppe Bee, Agroscope, Szwajcaria.

Beneficjentem środków na realizację międzynarodowych prac badawczych na UTP jest Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Celem jest opracowanie naturalnych, zrównoważonych rozwiązań do wdrożenia w produkcji zwierząt gospodarskich (drobiu i świń) w kierunku poprawy zdrowia układu jelitowego, a co za tym idzie poprawy dobrostanu zwierząt, znacznego ograniczenia stosowania środków medycznych i ograniczenia strat w produkcji. Wiodące zadania badawcze dotyczą 3 głównych obszarów: 1/ możliwości naturalnego programowania prenatalnego i postnatalnego rozwoju zwierząt, 2/ rozwoju układu pokarmowego przez modulację mikrobiomu oraz 3/ stosowania naturalnych substancji bioaktywnych wobec zagrożeń zdrowotnych, które są powszechne w intensywnej produkcji zwierząt.

W ramach Działań Marie Skłodowskiej-Curie, najważniejszymi beneficjentami są jednak początkujący naukowcy – doktoranci. W projekcie MonoGutHealth, aż jedenastu młodych adeptów nauki będzie miało szansę skorzystać z unikalnej szansy zrealizowania własnych, w pełni finansowanych projektów badawczych w sześciu partnerskich instytucjach (w tym dwóch na WHiBZ). Międzynarodowe projekty doktorskie będą realizowane przy określonym modelu: każdy projekt doktorski będzie koordynowany przez 2 promotorów z różnych krajów europejskich, przy ścisłej współpracy badawczej z co najmniej jednym przedsiębiorstwem liczącym się na rynku europejskim.

Ponadto, doktoranci będą współpracować ze sobą i wzajemnie korzystać z doświadczeń, otrzymają też profesjonalną pomoc w ułożeniu indywidualnych planów karier oraz skorzystają z kilku międzynarodowych szkoleń przygotowanych specjalnie pod kątem ich zainteresowań badawczych przez wszystkich mentorów naukowych i instytucje partnerskie w projekcie – łącznie z 29 ośrodków badawczych i przemysłowych (m.in. Agroscope Szwajcaria, University of Liege, University of Bologna, Rennes School of Business, Kaesler Nutrition GmbH, Vencomatic Group).

Opiekunem projektu jest dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka (katarzyna.stadnicka@utp.edu.pl).

WHiBZ wstępnie przewiduje, że oficjalne rekrutacje na poziomie europejskim ruszą na przełomie roku 2020/2021, a realizacja projektów doktorskich – w połowie 2021 roku. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja mobilności, tj. żaden z kandydatów do realizacji projektu doktorskiego nie może przebywać w docelowym kraju w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także będzie zobowiązany do odbycia 6-miesięcznych staży zagranicznych w trakcie projektu i podróżowania w celach szkoleniowych.

Udana rekrutacja i realizacja doktorskiego projektu badawczego w ramach Działań Marie Skłodowskiej-Curie uznana jest za jedno z najbardziej prestiżowych osiągnięć i gwarantuje kwalifikacje zawodowe, w pełni uznawane na rynku zatrudnienia, co najmniej w Europie.

(Źródło: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.