Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Pierwsze konkursy EuroHPC: 190 mln euro na superkomputery w Europie

  • Opublikowano: 13 sierpnia 2019
  • Autor: redakcja

Wspólne przedsięwzięcie EuroHPC ogłosiło pod koniec lipca br. pierwsze zaproszenia do składania wniosków w obszarze finansowania badań i innowacji, które pomogą Europie pozostać globalną konkurencją w dziedzinie superkomputerów. Wnioski – w zależności od tematu – można składać do 14 listopada 2019 r. lub do 14 stycznia 2020 r.

EuroHPC (European High Performance Computing Joint Undertaking)  rozpoczęło działalność w listopadzie 2018 r., w przedsięwzięciu bierze udział 29 krajów. Jego celem jest połączenie zasobów unijnych i krajowych w celu opracowania zintegrowanej światowej klasy superkomputerów i infrastruktury danych w Europie oraz stworzenia wysoce konkurencyjnego i innowacyjnego europejskiego ekosystemu HPC.

12 lipca Rada Zarządzająca EuroHPC zatwierdziła swój plan prac na 2019 r., koncentrując się na:

  • wspieraniu rozwoju podstawowych technologii systemów eksaskalowych, zorientowanych na przemysł platform aplikacji HPC i kodów oprogramowania przemysłowego;
  • finansowaniu działalności innowacyjnej MŚP;
  • ustanawianiu centrów kompetencyjnych HPC w każdym kraju uczestniczącym we Wspólnym Przedsięwzięciu i koordynowaniu ich działań na poziomie europejskim.

Całkowity budżet na 2019 r. wynosi 190 mln euro (50% to wkład UE i 50% wkład krajów uczestniczących). Z tej kwoty sfinansowane zostaną konkursy ogłoszone przez EuroHPC, które będą wspierać działania w zakresie badań i innowacji prowadzone w następujących obszarach:

Ekstremalne obliczenia i technologie oparte na danych: wspieranie europejskich technologii zaopatrujących przemysł w energooszczędne i wysokowydajne obliczenia nowej generacji.

HPC i środowiska zorientowane na dane oraz platformy aplikacji: utrzymanie wiodącej pozycji Europy w zakresie aplikacji HPC poprzez stymulowanie potencjału innowacyjnego firm i użytkowników przemysłowych do opracowywania aplikacji w różnych sektorach przemysłu (takich jak produkcja, rolnictwo, zdrowie, mobilność, zagrożenia naturalne, energia, klimat, przestrzeń kosmiczna, finanse i bezpieczeństwo cybernetyczne), które najlepiej wykorzystają dostępną moc obliczeniową wspólnego przedsięwzięcia EuroHPC.

Kody oprogramowania przemysłowego dla środowisk i aplikacji obliczeniowych na dużą skalę: pomaganie europejskim producentom w ulepszaniu oferty oprogramowania przemysłowego i kodów dla użytkowników przemysłowych w celu pełnego wykorzystania nowych, bardzo wydajnych superkomputerów.

Centra kompetencyjne HPC: współpraca w celu powołania krajowych centrów kompetencyjnych w zakresie superkomputerów we wszystkich krajach uczestniczących w EuroHPC. Będą one obsługiwać wielu użytkowników, dostarczać wiedzę i szkolić nowe umiejętności cyfrowe oraz promować ukierunkowane działania dla MŚP, łącząc ich działania na poziomie europejskim.

Stymulowanie potencjału innowacyjnego MŚP: wspieranie europejskich MŚP zajmujących się produkcją i inżynierią w celu zwiększenia ich potencjału innowacyjnego i konkurencyjności dzięki wykorzystaniu zaawansowanych usług HPC.

Pierwsze trzy wyżej wymienione konkursy zakończą się 14 stycznia 2020 r., a ostatnie dwa – 14 listopada 2019 r.

Więcej informacji o konkursach EuroHPC.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.