Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Ostatnie konkursy TWINNING i ERA CHAIRS w Horyzoncie 2020: zbliża się koniec terminu składania wniosków

  • Opublikowano: 15 maja 2019
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska opublikowała 2 lipca br. najnowszą wersję Programu Pracy dla obszaru Upowszechnianie Doskonałości i Zapewnienie Szerszego Uczestnictwa. Dokument zawiera zasady konkursów WIDESPREAD-05-2020: Twinning i WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs obowiązujące wnioskodawców w 2019 r. Zgodnie z dokumentem, konkursy zostaną otwarte 24 lipca 2019, a zamknięte 14 listopada 2019. Aby ułatwić Państwu pracę nad wnioskami, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi nowych elementów w tegorocznych projektach oraz możliwościami wsparcia, jakie możecie Państwo uzyskać ze strony KPK PB UE oraz Sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych w Państwa województwach.

Nowe warunki konkursów

  • Całkowity budżet konkursu WIDESPREAD-05-2020: Twinning wyniesie 69 mln euro, co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować ponad 70 projektów Twinning (dla porównania: w 2018 r. zostało sfinansowanych 30 projektów).
  • Całkowity budżet konkursu WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs wyniesie 50 mln euro, co pozwoli Komisji Europejskiej sfinansować 20 projektów ERA Chairs (dla porównania: w 2018 r. zostało sfinansowanych 12 projektów).
  • Kryterium selekcji oparte na równowadze geograficznej – spośród wniosków, które podczas oceny merytorycznej uzyskają taką samą liczbę punktów, wyżej na liście rankingowej znajdą się wnioski z krajów, z których w tej edycji konkursów nie ma wyżej ocenionych wniosków. (Przykład: jeżeli na liście rankingowej jest projekt z kraju X oceniony na 15 pkt., a dalej jest projekt z tego samego kraju X z 14,5 pkt. i projekt z Polski też z 14,5 pkt., to projekt z Polski jest wyżej w rankingu niż projekt z kraju X (bo kraj X już ma projekt wyżej oceniony).

Nowe elementy w projektach Twinning i ERA Chairs

  • Kwalifikowalne koszty materiałów i aparatury do 10% wartości projektu
  • Dodatkowy pakiet pracy (Work Package) lub zadanie (Task) ukierunkowane na rozwój jednostki koordynatora w zakresie zarządzania projektami i przygotowywania wniosków projektowych
  • W projektach Twinning dodatkowy pakiet pracy (Work Package) lub zadanie (Task) ukierunkowane na rozwój młodych naukowców (Early Stage Researchers) w jednostce koordynatora
  • Twinning – budżet projektu do 900 tys. euro
  • ERA Chairs – okres realizacji projektu do 6 lat

 Terminy składania wniosków

Otwarcie: 24 lipca 2019 r.
Zamknięcie: 14 listopada 2019

Materiały szkoleniowe

Spotkania informacyjne i szkolenia z pisania wniosków:

Więcej informacji wkrótce na stronie KPK oraz na stronach odpowiednich Regionalnych Punktów Kontaktowych

Wsparcie w zakresie przygotowania i konsultacji wniosku

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.