Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Osiem konkursów w tematyce energetycznej

Już od 31 października otwarte są nowe konkursy w obszarze Energii. Tym razem nacisk położony jest na kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Komisja Europejska czeka na Państwa innowacyjne pomysły w ośmiu otwartych tematach:

Konsorcjum powinno zaproponować kombinację rożnych technologii OZE  do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku wielorodzinnego, przemysłowego, komercyjnego bądź instytucji publicznej. W ramach budżetu 2-5 mln euro na projekt oczekiwane jest doprowadzenie rozwiązań z 3-4 do 4-5 poziomu gotowości technologicznej. Komisja Europejska przeznaczyła na ten temat 27,5 mln euro.

Konkurs odbywa się w procedurze dwuetapowej. Wnioski do pierwszego etapu można składać do 31 stycznia 2018 roku. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane konsorcja, których pomysły zostaną ocenione najwyżej w pierwszym etapie.

  • LC-SC3-RES-5-2018Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions

Proponowane rozwiązania mają umożliwić włączenie OZE do lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Projekty powinny dotyczyć budynków mieszkalnych bądź usługowych. Budżet na jeden projekt od 3 do 10 mln euro.

Konkurs odbywa się w procedurze jednoetapowej. Wnioski można składać do 13 lutego 2018 roku.

  • LC-SC3-RES-6-2018Demonstrate significant cost reduction for Building Integrated PV (BIPV) solutions

Konsorcja z koniecznym udziałem przemysłu fotowoltaicznego powinny zaproponować rozwiązania istotnie redukujące koszty wykorzystania systemów fotowoltaicznych w budynkach. Komisja dysponując łącznym budżetem 30 mln euro planuje sfinansować kilka projektów o budżetach 6-10 mln euro.

Konkurs odbywa się w procedurze jednoetapowej. Wnioski można składać do 13 lutego 2018 roku.

  • LC-SC3-RES-11-2018: Developing solutions to reduce the cost and increase performance of renewable technologies

W ramach projektu konsorcja mogą rozwijać wybraną technologię OZE (farmy wiatrowe lądowe i morskie, geotermia, energetyka wodna, bioenergia i inne) w zakresie wskazanym przez Komisję Europejską, tak aby zredukować koszty technologii, a przez to poprawić ich dostępność. W ramach budżetu 2-5 mln euro na projekt konsorcja powinny zaproponować rozwinięcie technologii z 3-4 do 4-5 poziomu gotowości technologicznej.

Konkurs odbywa się w procedurze dwuetapowej. Wnioski do pierwszego etapu można składać do 31 stycznia 2018 roku. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane konsorcja, których pomysły zostaną ocenione najwyżej w pierwszym etapie.

  • LC-SC3-RES-12-2018Demonstrate highly performant renewable technologies for combined heat and power (CHP) generation and their integration in the EU’s energy system

W ramach projektu oczekiwana jest demonstracja wysokowydajnych technologii kogeneracyjnych i ich integracja w systemie energetycznym. Na jeden projekt przewiduje się 15 do 20 mln euro. Rozwiązania powinny być już zaawansowane technologicznie i możliwe do szybkiej komercjalizacji.

Konkurs odbywa się w procedurze jednoetapowej. Wnioski można składać do 13 lutego 2018 roku.

  • LC-SC3-RES-13-2018Demonstrate solutions that significantly reduce the cost of renewable power generation

W ramach projektu powinny zostać zademonstrowane rozwiązania obniżające koszty wykorzystania OZE. Wspierane będą projekty dotyczące głębokiej geotermii, morskich farm wiatrowych i skoncentrowanej energii słonecznej. Na jeden projekt przewidziane jest  15 do 20 mln euro.

Konkurs odbywa się w procedurze jednoetapowej. Wnioski można składać do 13 lutego 2018 roku.

  • LC-SC3-RES-21-2018Development of next generation biofuels and alternative renewable fuel technologies for road transport

Biopaliwa wciąż jeszcze nie są konkurencyjne wobec paliw kopalnych. Konieczny jest dalszy rozwój technologii. Wspierane będą projekty proponujące rozwój technologii z poziomu gotowości technologicznej 3-4 do 5. W ramach budżetu 3-5 mln euro konsorcja powinny zaproponować technologię produkcji paliw dla transportu drogowego.

Konkurs odbywa się w procedurze jednoetapowej. Wnioski można składać do 13 lutego 2018 roku.

Przejmowanie przez rynek nowych technologii OZE nie jest łatwe. Na przeszkodzie stoją tu bariery ekonomiczne, prawne, społeczne. Projekty w ramach tego konkursu mają proponować sposoby na przezwyciężanie tych barier. Konsorcja dysponując kwotą 1-3 mln dofinansowania powinny proponować rozwiązania ułatwiające w przyszłości OZE dostęp do rynku (modele, schematy ubezpieczeniowe, wymiana dobrych praktyk, innowacyjne mechanizmy finansowania, itp.)

Konkurs odbywa się w procedurze jednoetapowej. Wnioski można składać do 13 lutego 2018 roku.


Zaproponowane tematy skierowane są do konsorcjów. Konsorcja powinny być złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów unijnych bądź stowarzyszonych.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania bliższych informacji o konkursach i procedurze aplikowania.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.