Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MŚP w H2020

  • Opublikowano: 19 lutego 2014
  • Autor: redakcja

Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Stanowią główne źródło przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia. W Unii Europejskiej działa ok. 23 milionów MŚP, które generują 75 milionów miejsc pracy i stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa tego typu muszą często radzić sobie z niedoskonałościami rynku, jak np. utrudniony dostęp do kapitału lub kredytu, zwłaszcza na etapie start-upu. Brak wystarczających środków
w konsekwencji ogranicza ich dostęp do nowych technologii i innowacji. Wsparcie dla MŚP jest zatem jednym z priorytetów KE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej.

W ramach programu Horyzont 2020 przewidziano następujące działania dla MŚP:
Kwalifikowanie jako MŚP

Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot posiadał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez Komisję Europejską:

„Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”

W celu potwierdzenia tego statusu, podczas rejestracji przeprowadzona zostanie odpowiednia ankieta. Wynik testu na MŚP pozwoli przedsiębiorstwu na złożenie oświadczenia wiarygodności.

Szczegółowe informacje wraz z testem sprawdzającym status firmy znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.