Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konferencje w obszarze NMBP okazją dotarcia do ewentualnych partnerów

Poniższy wpis jest wpisem archiwalnym

Najbliższe wydarzenia w obszarze NMBP:

  • Konferencja EuroNanoForum 2017, 22-24 czerwca 2017, Valetta, Malta
  • VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 20-23 czerwca 2017r, Łódź
  • InterNanoPoland, 22-23 czerwca 2017, Katowice

Szanowni Państwo,

Przed nami nowe konkursy na lata 2018-2020 w obszarze „Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.

Jednak Program ramowy to nie tylko konkursy. To są także działania związane z wyznaczaniem strategii badań, jak również tworzenia społeczności działającej na rzecz badań i innowacji. Wydarzenia organizowane w ramach naszego obszaru, to znakomita okazja dotarcia do przyszłych partnerów w projektach i do rozwoju własnej jednostki. Zapraszamy do aktywnego w nich udziału.

Już wkrótce Konferencja EuroNanoForum 2017 – najbardziej znaczące forum europejskie w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów dla naukowców, przemysłowców i decydentów politycznych. Weźmie w nim udział ponad 1000 przedstawicieli nauki, przemysłu, jak również polityki.

Wydarzenie jest skoncentrowane na wzmocnieniu konkurencyjności we wszystkich branżach gospodarki europejskiej poprzez wykorzystanie nanotechnologii oraz zaawansowanych technologii materiałowych. Poruszane będą zagadnienia ramowe, takie jak edukacja, standardy, regulacje prawne, kwestie praw własności intelektualnej i bezpieczeństwa, a także dotyczące przedsiębiorczości i polityki przemysłowej.

Przewidziane są także sesje dotyczące finansowania innowacji za pośrednictwem programów europejskich i krajowych, w szczególności programu Horyzont 2020, inteligentnych specjalizacji oraz inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami prezydencji maltańskiej w radzie Unii Europejskiej. Odbędzie się ono w Valetcie na Malcie, w dniach 21-23 czerwca 2017 r.

Więcej informacji oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie http://euronanoforum2017.eu.

*******************

Dla tych z Państwa , którzy z różnych powodów nie będą mogli wybrać się na Maltę, mamy propozycje udziału w VIII Krajowej Konferencji Nanotechnologii, z prezentacją wyników i wymianą doświadczeń oraz konsolidacją polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią, z aktywnym udziałem przemysłu. VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologii, organizowana przez Uniwersytet Łódzki, jest kontynuacją konferencji, które odbyły się we Wrocławiu (2007), Krakowie (2008), Warszawie (2009), Poznaniu (2010), Gdańsku (2011), Szczecinie (2013) i Poznaniu (2015).

Program konferencji obejmuje wystąpienia plenarne oraz trzy równoległe panele tematyczne:

  • Nanoelektronika, Nanofotonika i Układy Niskowymiarowe
  • Biotechnologia, Nanomedycyna i Bezpieczeństwo w Dziedzinie Nanomateriałów
  • Wytwarzanie i Charakteryzacja Nanomateriałów

Więcej informacji i rejestracja na stronie konferencji: https://nano2017.uni.lodz.pl/

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do Łodzi, w dniach 20-23 czerwca 2017 r.

*******************

Fundacja Nanonet wraz z Miastem Katowice, Śląskim Klastrem Nano oraz Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. zaprasza w dniach 22-23 czerwca 2017 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na II edycję konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland.

To międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią, obywać się będzie podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 r., umożliwiając dialog pomiędzy podmiotami ze świata nauki oraz biznesu.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi naukowymi i przemysłowymi osiągnięciami w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://internanopoland.com/

Zapraszamy

Zespół NMBP, KPK PB UE

Małgorzata Kapica, Jarosław Piekarski

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.