Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

IV Konferencja B+R – dziękujemy Państwu za udział!

  • Opublikowano: 2 listopada 2020
  • Autor: redakcja

Ponad 200 przedstawicieli polskich firm, instytucji naukowych, administracji publicznej i biznesu wzięło udział w czwartej edycji konferencji z cyklu „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, która odbyła się 14 października 2020 r. po raz pierwszy on-line ze studia w Warszawie. Tegoroczne wydarzenie skierowane było do firm, które już rozwijają lub w najbliższej przyszłości chcą rozwijać swoją innowacyjną działalność i aplikować o fundusze europejskie w ramach programu ramowego Horyzontu 2020, ale również do zainteresowanych udziałem w  nowej perspektywie Horyzont Europa.

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, partnerami wydarzenia byli: Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Klastry Polskie, Enterprise Europe Network, Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Perspektywy.

IV edycja konferencji, dzięki formule on-line, miała znakomitą frekwencję. W sesji plenarnej wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządu. Zgromadzonych powitali w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej dyrektor Zygmunt Krasiński i z-ca dyrektora KPK PB UE Katarzyna Walczyk-Matuszyk, a w imieniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister prof. Grzegorz Wrochna. Podczas swojego wystąpienia dyr. Krasiński krótko przedstawił dotychczasowe osiągnięcia w ramach kończącej się perspektywy finansowej Horyzont 2020 i funduszy strukturalnych POIR, jak również zapowiedział ostatnie konkursy dostępne w ramach European Green Deal Call. Uchylił też rąbka tajemnicy, co przyniesie przyszłość, w tym kiedy otwarte zostaną najbliższe nabory i które priorytety będą wspierane.

Kontynuując temat dostępnych perspektyw głos zabrała Patrycja Zeszutek, z-ca dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W swoim wystąpieniu przedstawiła ofertę wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców i działalności badawczo-rozwojowej w firmach – doświadczenia mijającej perspektywy, jak również ofertę dla firm dostępną w dobie COVID-19 i dalsze możliwości. Podsumowano Program Operacyjny Inteligentny Rozwój MFiPR do tej pory wsparło już 9000 projektów na kwotę 32 mld złotych. Do końca b.r. roku przedsiębiorcy mogą aplikować o kredyt na innowacyjne technologie, dzięki współpracy z BGK, w którym dotacja wynosi max. 6 mln złotych a wkład własny można ująć w kosztach kwalifikowanych projektu. Dostępny jest również fundusz gwarancyjny z dotacją na spłatę odsetek Biznesmax w BGK, zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu, maksymalna kwota gwarancji do 2,5 mln euro. Natomiast program na lata 2021-2027 będzie wspierać rozwój i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Program koncentruje się m.in. na wprowadzaniu informacji, umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, ochronie własności intelektualnej czy ułatwianiu wdrażania inicjatyw i projektów opartych o współpracę nauki i biznesu w celu umożliwienia szerszej komercjalizacji wyników badań naukowych.

W kolejnym wystąpieniu dr Maciej Łopatka, Project Advisor Agencji Wykonawczej ds. Badań KE omówił możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich, w tym w szczególności w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji. Jej głównym celem jest wspieranie czołowej pozycji Europy w rozwijaniu przełomowych innowacji, które będą tworzyć nowe rynki, łączyć fizyczne i cyfrowe produkty czy usługi, nowe technologie i modele biznesowe. Ma to wspomóc Europę we wzroście gospodarczym państw członkowskich oraz wzroście konkurencyjności. Główny nacisk jest kładziony na badaczy i naukowców, innowatorów i przedsiębiorców, start-upy czy MŚP, które mają pomysły na radykalne i nowe innowacje, będą odkrywać nowe rynki i innowacje, które potrzebują dużych inwestycji. Jednym z programów dostępnych w ramach EIC jest Pathfinder na rozwijanie nowych technologii w Europie w oparciu o połączenie różnych dziedzin naukowych oraz naukowe i technologiczne pomysły obarczone dużym ryzykiem. Omówione zostały także programy FET Open (RIA) i FET Open (CSA). Podsumowano także polska obecność w programie EIC Pathfinder (FET Open i Proactive) w latach 2014-2020. W ramach programu Horyzont 2020 łącznie zorganizowano 23 konkursy, liczba złożonych wniosków łącznie to 6763, z czego sfinansowano 436 projektów a liczba aplikantów wyniosła ponad 40 tysięcy, całościowy współczynnik sukcesu to 7,75%, a budżet przekazany beneficjentom 1,23 miliarda euro.

W swoim wystąpieniu dr Grzegorz Ambroziewicz z Agencji Wykonawczej ds. MŚP (EASME) podkreślił rolę środków europejskich w rozwoju polskich MŚP – wg Start Up Poland średni procent otrzymania dofinansowań to aż 69 %. Tak duży procent jest zachętą dla polskich przedsiębiorców, żeby korzystać z tych źródeł. Szczególnie, że w ramach pilota EIC Accelerator udało się dać dofinansowanie 255 firmom, w tym dwóm z Polski. Zapewnił także, że wspólnie z Enterprise Europe Network (EEN) będą walczyć o to, by współpraca w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa rozwijała się jeszcze bardziej. (link)

Na zakończenie pierwszej sesji pokazano multimedialną prezentację podsumowującą pilotażową edycję programu Innovation Coach realizowanego przez KPK PB UE. W latach 2019-2020 w bazie projektu zarejestrowało się ponad 5 tyś firm i blisko 200 ekspertów, odbyło się 1 860 konsultacji z firmami i 300 usług coachingu innowacji, zrealizowano ponad 30 warsztatów i wydarzeń o charakterze informacyjnym. Projekt Innovation Coach jest realizowany w ramach drugiej ścieżki instrumentu STEP (Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt) Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Skierowany jest do przedsiębiorców mających pomysł na wdrożenie innowacji w swojej firmie przy wsparciu środków publicznych oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i programów ramowych Horyzont 2020/Europa.

Bohaterami drugiej sesji „Historie sukcesu” były firmy, które odniosły sukces w programie Horyzont 2020. Ich przedstawiciele – Marta Sztaba, CEO SYNTOIL S.A., Tomasz Nasiłowski, CEO InPhoTechMateusz Sagan, Chief Business Officer SDS OPTIC zaprezentowali dofinansowane przez UE projekty i opowiedzieli jak udało im się przekonać ekspertów Komisji Europejskiej, by to właśnie ich firmy otrzymały grant. Przybliżyli także swoje doświadczenia w realizacji dofinansowanych projektów. W ramach Innovation Coach  natomiast odbyły się warsztaty poświęcone dofinansowaniu prac B+R i praktycznemu podejściu do poziomów gotowości technologicznej we wnioskach konkursowych.

Głównym punktem drugiej części wydarzenia była sesja poświęcona Green Deal Call, ostatniemu naborowi w ramach kończącej się perspektywy finansowej Horyzont 2020. Celem sesji informacyjnej było przedstawienie tematyki dodatkowego konkursu w programie Horyzont 2020 – Europejski Zielony Ład. Konkurs ten, z budżetem ok.1 miliarda EUR jest częścią Planu Inwestycyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to konkurs o charakterze przekrojowym, obejmujący 10 obszarów, w tym: klimat, energię, transport, budownictwo, rolnictwo, różnorodność biologiczną, przemiany społeczne, itd. Konkurs został otwarty we wrześniu 2020 r., a zakończenie naboru wniosków planowane jest na styczeń 2021 r.

Cieszymy się, że formuła tegorocznej konferencji online spotkała się z tak dobrym odbiorem uczestników i już dziś zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z tegorocznej konferencji na naszym kanale YouTube:

Europejski Zielony Ład – sesja informacyjna:

Pozostałe warsztaty:

Prezentacje możecie Państwo pobrać TUTAJ.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.