Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (462,2 mln euro)

Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.
Program Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) przyczyni się do rozwiązania europejskich problemów społecznych wskazanych w Horyzoncie 2020, budowania potencjału i rozwijania innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Dzięki temu nauka będzie bardziej atrakcyjna (zwłaszcza dla młodych ludzi), zwiększy się  zainteresowanie społeczeństwa innowacjami i umożliwi się dalsze działania badawcze i innowacyjne.

Program Pracy 2018-2020

W ramach programu wszystkie podmioty społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci polityczni, biznesowi, organizacje trzeciego sektora, itp.) mają możliwość współpracy w trakcie całego procesu badań i innowacji w celu lepszego dostosowania zarówno procesu, jak i jego wyników do wartości, potrzeb i oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Takie podejście do badań naukowych i innowacji nazwano odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (RRI – Responsible Research and Innovation).

Odpowiedzialne badania i innowacje (RRI)

RRI ma na celu zapewnienie współpracy podmiotów społecznych podczas całego procesu badań naukowych i innowacji. W ujęciu ogólnym, RRI oznacza przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.
W praktyce, odpowiedzialne badania naukowe i innowacje składają się z projektowania i wdrażania polityki badań naukowych i innowacji, które będą:

  • szerzej zaangażować społeczeństwo w swoich działaniach badawczych i innowacyjnych,
  • zwiększać dostęp do wyników badań naukowych,
  • zapewniać równość płci, zarówno w procesie badawczym jak i zakresie prowadzonych badań,
  • uwzględniać wymiar etyczny,
  • promować formalną i nieformalną edukację w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.