Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

HERA ogłosiła nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych

Międzynarodowa sieć HERA (Humanities in the European Research Area) ogłosiła pod koniec sierpnia otwarcie kolejnego, czwartego, konkursu z obszaru nauk humanistycznych „Public spaces: Culture and Integration in Europe”.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, że w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.
Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.
Termin składania full proposals: maj 2018 r.
Wyniki konkursu: koniec 2018 r.
Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
Programu HERA.
Narodowego Centrum Nauki (Polskiego partnera w programie).

NCN, na potrzeby konkursu, utworzyło narzędzie do poszukiwania partnerów, w którym dostępne są już pierwsze oferty współpracy.

Osobami kontaktowymi w sprawie konkursu w NCN są:
dr hab. Wojciech Sowa, tel. 12 341 9171, wojciech.sowa@ncn.gov.pl
dr Malwina Gębalska, tel. 12 341 9017, malwina.gebalska@ncn.gov.pl.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.