Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury

Infrastruktura badawcza to różnego typu laboratoria, obserwatoria, banki danych, specjalistyczne archiwa, biblioteki lub zbiory, statki i samoloty badawcze, a także infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura). Budowa i działanie infrastruktur to przedsięwzięcia kosztowne, a prace nad ich powstaniem wymagają szerokiej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też granty Horyzontu 2020 służyć mają rozwojowi i jak najlepszemu wykorzystaniu infrastruktur badawczych w Europie, m.in. budowie nowych infrastruktur o ogólnoeuropejskim znaczeniu, służących wszystkim dziedzinom nauki i techniki.

Specjalne granty – Działania integracyjne – zapewniają bezpłatny dostęp naukowców do najlepszych europejskich infrastruktur.

W Programie Horyzont 2020 na rzecz infrastruktur badawczych przeznaczono 2,488 mln euro.  Program Pracy na lata 2018-2020  przewiduje konkursy na następujące typy projektów:

I. Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures

II. European Open Science Cloud

III. Integrating and opening research infrastructures of European interest

IV. European Data Infrastructure

V. Demonstrating the role of Research Infrastructures in the translation of Open Science into Open Innovation

VI. Support to policy and international cooperation

Projekty wymienione w punkcie III to Działania integracyjne (Integrating Activities) zapewniające naukowcom – także pracownikom zakładów przemysłowych, w tym MŚP – możliwość bezpłatnego dostępu do infrastruktur – przeprowadzenia badań w najlepszych europejskich ośrodkach, z wykorzystaniem najlepszej aparatury, a także dostęp do specjalistycznych zbiorów. Fundusze projektów pozwalają na pokrycie kosztów nie tylko badań, ale także podróży i pobytu (do 3 miesięcy). Warunkiem jest wyjazd do innego kraju niż kraj aktualnego pobytu. Jednak wyjazd nie zawsze jest konieczny: można wysłać próbki do laboratorium lub otrzymać materiał referencyjny. Możliwe jest też pokrycie kosztów elektronicznego dostępu do zasobów.

Szybkie znalezienie infrastruktur oferujących możliwość bezpłatnego wykonania badań umożliwia projekt RICH-2. Wyszukiwarka jest dostępna na stronie projektu. Znaleźć tam można adresy stron internetowych poszczególnych infrastruktur.

Konkursy INFRA

Projekt RICH-2

logo_richPartnerami projektów RICH i RICH-2 realizowanych w latach 2014-2020 są punkty kontaktowe infrastruktury badawczej z większości krajów członkowskich i stowarzyszonych oraz wielu krajów trzecich. Projekt ma za zadanie promowanie Programu “Infrastruktury badawcze”. Na stronie internetowej projektu znaleźć można kontakty do infrastruktur oferujących – dzięki funduszom projektów typu Integrating Activities – możliwość bezpłatnego wykonania badań.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.