Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Energetyka niskoemisyjna – nowe nabory konkursowe

Już od 11 maja rozpoczyna się nabór wniosków konkursowych do programu Horyzont2020 w obszarze energetyki niskoemisyjnej – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY.  Wnioski można składać do 7 września br.

Otwarte tematy konkursowe to tematy na wnioski typu Innovation Actions (IA), a więc projekty na rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej, znajdujące się już blisko rynku, możliwe do szybkiego wdrożenia. Projekty nastawione są na budowanie i testowanie prototypów, pilotaże, instalacje demonstracyjne.

Organizacje non profit (jednostki naukowe, jednostki samorządowe, uczelnie itp.) otrzymują finansowanie w wysokości 100% kosztów, przedsiębiorstwa otrzymają finansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Obszar energetyki niskoemisyjnej obejmuje szereg kwestii związanych ze zintegrowanym podejściem do systemu energetycznego, odnawialnymi źródłami energii, dekarbonizacją paliw kopalnych, społecznymi i ekonomicznymi kwestiami związanymi z systemami energetycznymi.

Otwierane 11 maja konkursy oferują szeroki zakres tematów z dziedziny odnawialnych źródeł energii:

  1. Reducing the cost of PV electricity LCE-10-2017 – temat nakierowany na obniżanie kosztów elektryczności uzyskiwanej z fotowoltaiki. W ostatnich latach projekty koncentrowały się na samych ogniwach fotowoltaicznych, tutaj natomiast komisja oczekuje optymalizacji całych modułów, wydłużenia cyklu życia, odpowiedniej konfiguracji całego systemu. Ma to prowadzić do znaczącej redukcji kosztu energii elektrycznej. Dofinansowanie do jednego projektu przewidziane jest w wysokości 7 – 10 mln euro.
  2. Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants LCE-11-2017 – celem tego tematu jest demonstracja efektywnych kosztowo rozwiązań w elektrowniach wykorzystujących skoncentrowaną energię słoneczną. Rozwiązania te mają prowadzić do znaczącej redukcji zapotrzebowania na wodę tego typu zakładu, a testowane powinny być w obszarach o dużym nasłonecznieniu. Konsorcja powinny zaproponować projekty o budżecie 10 – 12 mln euro. Ważnym aspektem jest zaangażowanie lokalnej społeczności i kwestie związane ze społeczną akceptacją.
  3. Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes LCE-12-2017 – projekty powinny być nastawione na demonstrację mniej skomplikowanych i tańszych rozwiązań, które podniosą udział energetyki słonecznej w procesach przemysłowych. Rozwiązania powinny dać się w łatwy sposób zastosować w istniejących już zakładach przemysłowych. Na jeden projekt przewidziano 5 – 8 mln euro dofinansowania.
  4. Demonstration of large >10MW wind turbine LCE-14-2017 – wyzwaniem w tym projekcie jest konstrukcja i demonstracja w pełnej skali dużej turbiny wiatrowej. Na jeden projekt przewidziana jest bardzo wysoka kwota: aż 20 – 25 mln euro dofinansowania. Bardzo ważne są kwestie kosztów energii, logistyki, a także zaangażowania lokalnych społeczności. Rozwiązania powinny osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej (TRL) pod koniec projektu.
  5. 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment LCE-16-2017 – wyzwaniem jest rozwój i demonstracja nowych, zaawansowanych narzędzi bazujących na pierwszych doświadczeniach z energią fal i pływów. Przewidziane jest dofinansowanie w granicach 5 – 7 mln euro na doprowadzenie rozwiązań do 6. poziomu gotowości technologicznej (TRL). Działania powinny uwzględniać analizy ekonomiczne, modele biznesowe, istotna jest także ocena prawnych i instytucjonalnych barier mogących hamować rozwój tego typu rozwiązań.
  6. Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings LCE-17-2017 – w ramach projektu powinny zostać rozwinięte (do 7. poziomu gotowości technologicznej) systemy geotermalne możliwe do zastosowania w istniejących budynkach (także zabytkowych). Należy wziąć pod uwagę trudności związane z odwiertami w obszarze zabudowanym. Komisja planuje dofinansowanie w wysokości 5 – 8 mln euro na projekt. Należy zademonstrować rozwiązania geotermalne jako konkurencyjne kosztowo źródła ogrzewania/chłodzenia istniejących budynków. Sugerowane jest wzięcie pod uwagę synergii z wcześniejszymi tematami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach EE-10-2016 i EE-11-2016.
  7. EGS in different geological conditions LCE-18-2017 – temat nastawiony na testowanie zaawansowanych systemów geotermalnych w różnych warunkach geologicznych. Konsorcja dysponując dofinansowaniem 6 – 10 mln euro powinny osiągnąć 7. poziom gotowości technologicznej w ramach projektu i zaproponować atrakcyjne ekonomiczne rozwiązania.
  8. Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways LCE-19-2016-2017 – projekty powinny poradzić sobie z ważną kwestią, jaką jest dywersyfikacja surowców do produkcji biopaliw. Konsorcja powinny wykorzystać technologie, które osiągnęły już 5.-6. poziom gotowości technologicznej (TRL) i doprowadzić ten poziom do 6.-7. w ramach projektu przeprowadzając demonstracje przemysłowe. Aspekty zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne mają zostać wzięte pod uwagę. Należy skupić się na biopaliwach z biomasy wodnej, z odpadów lub z gazów spalinowych z przemysłu. Jeden projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 – 15 mln euro.
  9. Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel LCE-20-2016-2017 – project związany z długofalową dekarbonizacją przemysłu lotniczego. Konsorcja powinny wykorzystać technologie, które osiągnęły już 5.-6. poziom gotowości technologicznej (TRL) i doprowadzić ten poziom do 6-7 w ramach projektu. Jeden projekt może liczyć na dofinansowanie w wysokości 5 – 10 mln euro. Niezbędne jest, aby powstające paliwo było w pełni zgodne z międzynarodowymi standardami, co pozwoli na wykorzystanie go w lotnictwie komercyjnym.

Zaproponowane tematy skierowane są do konsorcjów. Konsorcja powinny być złożone z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów Unijnych bądź stowarzyszonych. W związku z tym, że projekty nastawione są na demonstrację rozwiązań konieczny jest udział w konsorcjach jednostek przemysłowych.

W każdym z tematów finansowanych będzie jedna lub dwie najlepsze propozycje złożone przez wnioskodawców.

Nabór konkursowy 11.05.2017 – 07.09.2017
Numer tematu Temat
LCE-10-2017 Reducing the cost of PV electricity
LCE-11-2017 Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants
LCE-12-2017 Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
LCE-14-2017 Demonstration of large >10MW wind turbine
LCE-16-2017 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment
LCE-17-2017 Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
LCE-18-2017 EGS in different geological conditions
LCE-19-2016-2017 Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
LCE-20-2016-2017 Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.