Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EIT przeznacza 60 mln euro na innowacje wspierające w walce z kryzysem wywołanym COVID-19

  • Opublikowano: 18 maja 2020
  • Autor: redakcja

Europejski Instytut Innowacji i Technologii uruchomił 60 mln euro w ramach EIT Crisis Response Initiative na finansowanie innowacyjnych projektów i działań umożliwiających rozwiązanie kryzysu związanego z pandemią COVID-19.  Inicjatywa nakierowana jest głównie na innowatorów, start-upy, scale-upy  oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Związany z pandemią COVID-19 kryzys gospodarczy przyniósł społeczeństwom bezprecedensowe zmiany i wyzwania. Aby ożywić gospodarkę Europa potrzebuje ścisłej współpracy w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań. Odpowiadając na te wyzwania Rada Zarządzająca Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) mobilizuje dodatkowe 60 mln euro w ramach inicjatywy reagowania kryzysowego (EIT Crisis Response Initiative) na finansowanie innowacyjnych projektów i przedsięwzięć umożliwiających rozwiązanie kryzysu.

Jakie rodzaje działań będą wspierane w ramach EIT Crisis Response Initiative?

  1. Instrument wsparcia ryzyka (Venture Support Instrument)

Kryzys wywarł znaczący wpływ na start-upy, scale-upy i małe i średnie przedsiębiorstwa, niosąc ze sobą problemy związane z zamieraniem inwestycji i przepływami pieniężnymi. Dodatkowe wsparcie EIT (finansowanie, pomoc techniczna i sieć) pomoże wysoce innowacyjnym przedsięwzięciom przetrwać kryzys i przyspieszy wzrost po kryzysie.

  1. Projekty będące reakcją na pandemię (Pandemic Response Projects)

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są nowe rozwiązania, aby poradzić sobie z kryzysem i zapobiec jego ponownemu pojawieniu się. Elastyczny ekosystem EIT zmobilizuje innowatorów do zajęcia się skutkami kryzysu wynikającymi z zagrożenia zdrowia, a także potrzebnej szerszej reakcji. Dodatkowe finansowanie pozwoli na uruchomienie odpowiednich projektów innowacyjnych.

W jakich obszarach inicjatywa reagowania kryzysowego EIT będzie wspierać innowatorów?

60 mln euro wzmocni innowacje w obszarach wszystkich Wspólnot Wiedzy i Innowacji, czyli w dziedzinie zdrowia, zmian klimatu, cyfryzacji, bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonej energii, mobilności w mieście, produkcji i surowców.

Utrzymanie koncentracji na globalnych wyzwaniach pomaga EIT realizować cele wyznaczone przez European Green Deal, cyfryzację Europy i nową strategię przemysłową w okresie ożywienia gospodarczego.

Czy 60 mln euro zostanie równo podzielone między każdą Wspólnotę Wiedzy i Innowacji?

Priorytetem Rady Zarządzającej EIT jest zapewnienie, aby projekty innowacyjne o największym wpływie i przedsięwzięcia otrzymywały wsparcie potrzebne do opracowania i dostarczenia rozwiązań w przypadku kryzysów pandemicznych i gospodarczych. Kwota finansowania przyznana każdej społeczności wiedzy i innowacji będzie zatem zależeć od jakości i adekwatności złożonych wniosków.

Gdzie przedsiębiorcy i innowatorzy mogą znaleźć informacje?

Wszystkie konkursy dla innowatorów i przedsiębiorców w ramach inicjatywy reagowania kryzysowego EIT zostaną ogłoszone przez osiem Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC). Zostaną one opublikowane na ich stronach internetowych, a także na stronie EIT w dedykowanej sekcji COVID-19 i w zakładce Opportunities.

Co robi Wspólnota EIT, aby pomóc zwalczać skutki pandemii COVID-19?

Cała społeczność EIT została zmobilizowana do stawienia czoła wyzwaniom w kluczowych obszarach. Nasza odpowiedź skupiła się na niektórych najbardziej wrażliwych grupach dotkniętych kryzysem: innowatorach, przedsiębiorcach (start-upach, scale-upach i MŚP) oraz studentach.

Społeczność EIT reaguje na kryzys konkretnymi środkami: działaniami i zasobami wspierającymi globalną reakcję oraz innowacyjnymi rozwiązaniami proponowanymi przez jej innowatorów. Oprócz tych środków Wspólnota EIT oferuje również liczne kursy on-line w celu rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.