PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Na tej stronie znajdują się listy projektów realizowanych przez polskie jednostki,
finansowanych w ramach obszaru Marii Skłodowskiej-Curie, w programie Horyzont 2020.*

LogoEuraxess

Na portalu EURAXESS znajdują się przydatne informacje dotyczące mobilności naukowców.

INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IF-EF; IF-GF): Indywidualne granty wyjazdowe/przyjazdowe dla naukowców mających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego.

PROJEKTY_IF-plik_PDF
PROJEKTY_IF-plik_EXCEL

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS: międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe mające na celu wsparcie kariery i zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców (ze stażem pracy badawczej krótszym niż 4 lata i bez stopnia doktora), w tym doktorantów.

PROJEKTY_ITN-plik_PDF
PROJEKTY_ITN-plik_EXCEL

RESEARCH & INNOVATION STAFF EXCHANGE: Międzynarodowa i międzysektorowa wymiana pracowników, służąca zacieśnianiu współpracy między różnymi sektorami krajów UE, stowarzyszonych z H2020 oraz z krajami trzecimi.

ALUMNI_logo

Marie Curie Alumni Association – Stowarzyszenie stypendystów i uczestników projektów MSCA **

PROJEKTY_RISE-plik_PDF
PROJEKTY_RISE-plik_EXCEL

COFUND: Współfinansowanie programów grantowych mające na celu wsparcie kariery oraz międzynarodowej i międzysektorowej mobilności początkujących naukowców, doktorantów (COFUND – DP) i doświadczonych naukowców (COFUND – FP).

PROJEKTY_COFUND-plik_PDF
PROJEKTY_COFUND-plik_EXCEL

RESEARCHERS’ NIGHT: Organizacja wydarzeń mających na celu przybliżenie zawodu naukowca obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych
oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

PROJEKTY_NIGHT-plik_PDF
PROJEKTY_NIGHT-plik_EXCEL

 

 * KPK PB UE otrzymuje od Komisji Europejskiej podstawowe dane o wynikach konkursów po zakończonej ocenie wniosków.  Informacje szczegółowe (np. dane kontaktowe do instytucji) – ok. pół roku później. W związku z tym osoby lub zespoły, które otrzymały granty MSCA,  prosimy o skontaktowanie się z Adamem Głuszukiem: adam.gluszuk@kpk.gov.pl

 ** Zachęcamy wszystkie osoby, które były lub są uczestnikami lub koordynatorami akcji MSCA (we wszystkich programach ramowych) do bezpłatnego członkostwa w Marie Curie Alumni Association (MCAA), poprzez bezpłatną rejestrację na https://www.mariecuriealumni.eu i wstąpienia do nowego Polskiego Oddziału MCAA, który rozpoczął swoją działalność w 2017 roku. Członkostwo w MCAA zapewnia możliwość kontaktu z innymi zrzeszonymi naukowcami oraz uczestnictwo w wydarzeniach promujących i szkolących uczestników akcji MSCA.
Polski Oddział czeka na nowych członków!

 

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone