PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

 • Quick guide to Horizon Dashboard – dane na temat badań i innowacji UE na wyciągnięcie ręki
 • 2018
 • Przewodnik ułatwi poruszanie się po Horizon Dashboard i korzystanie z jego interaktywnych funkcji. Pokaże, jak wyszukiwać i wyodrębniać własne statystyki i analizy dotyczące badań, krajów, regionów, organizacji, sektorów, a nawet poszczególnych projektów i beneficjentów.

 • 2019
 • Poradnik dotyczący aplikowania o granty MSCA Innovative Training Networks

 • Poradnik dotyczący aplikowania o granty MSCA Individual Fellowship

 • Poradnik dotyczący aplikowania o granty MSCA COFUND Doctoral

 • Poradnik dotyczący aplikowania o granty MSCA COFUND Fellowship


 • Innovation Kitchen
 • 2018
 • Raport z oddziaływania Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020

 • Broszura dotyczy roli komunikacji, rozpowszechniania i wykorzystywania danych w celu zwiększenia wpływu projektów badawczych i innowacyjnych finansowanych przez UE


 • Technologia podwójnego zastosowania w Unii Europejskiej. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw we wprowadzaniu innowacji na rynek
 • 2017
 • Ta broszura opisuje główne opcje finansowania z Unii Europejskiej dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora podwójnego zastosowania, wyjaśnia mechanizm tego systemu oraz opisuje kilka przykładów sukcesów.


 

 


innovfin
 • InnovFin - EU Finance for Innovators
 • Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące nowatorskich instrumentów finansowych i usług doradczych, uruchomionych przez Komisję Europejską i Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.

opportunity_now

okladka_h2020_g_gender
 • Gender Equality in Horizon 2020
 • Broszura zawiera praktyczne wskazówki dotyczące skutecznego stosowania przepisów dotyczących równości płci na każdym etapie przygotowania projektu badawczego w programie Horyzont 2020

okladka_rrail
 • Responsible Research and Innovation
 • Komisja Europejska zwraca uwagę na potrzebę dialogu między nauką a społeczeństwem. Szuka odpowiedzi, czy Europa jest zdolna sprostać współczesnym wyzwaniom społecznym

BRIDGIT_NCP_guide

Opportunities-Document-for-SSH-researchers

h2020_indicators_cover
 • Komisja Europejska opracowała i opublikowana broszurę, w której dokonuje analizy wskaźników programu Horyzont 2020.

h2020_first-results
 • Horizon 2020 - first results
 • Komisja Europejska opracowała i opublikowana aktywność uczestników w pierwszych 100 ogłoszonych i zamkniętych konkursach programu Horyzont 2020.

EU_IPR_Guide-to-IP-H2020
 • Your Guide to IP in Horizon 2020
 • 2015
 • Krótki zbiór zasad dotyczących wykorzystywania i rozpowszechniania rezultatów projektu, w tym ich ochrony poprzez własności intelektualnej (IP) w programie Horyzont 2020.

FTIPilotpromotionalleaflet
KOMIKS_KOSMOS

TheSMEInstrument


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone