PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Jedną z kluczowych polityk realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Strategii EUROPA 2020 jest rozwój naukowego potencjału intelektualnego Europy poprzez finansowanie różnego rodzaju grantów i projektów, o które ubiegają się instytucje (bądź konsorcja instytucji) oraz indywidualni naukowcy we współpracy w instytucjami ich przyjmującymi. Podstawowym źródłem finansowania projektów są wspólnotowe programy ramowe oraz fundusze poszczególnych krajów. Realizacja polityk europejskich jest wspierana przez różne inicjatywy mające na celu likwidowanie barier dotyczących rozwoju kariery naukowej oraz mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

EURAXESS: kariera naukowa, mobilność międzynarodowa

logo_euraxess EURAXESS to europejska inicjatywa koordynowana przez Komisję Europejską, działająca od 2004 r. w 40 krajach europejskich, która wspiera naukowców i ich pracodawców poprzez:

  • Europejski portal EURAXESS zawierający największą w Europie bazę ofert pracy, grantów naukowych i ofert goszczących z instytucji, gdzie naukowcy mogą zamieszczać swoje CV, a pracodawcy oferty. Naukowcy znajdą tam również informacje o europejskich politykach dot. kariery naukowej. Część PARTNERING służy do poszukiwania partnerów do współpracy badawczej, zarówno indywidualnych naukowców, jak i instytucji badawczych. Wszystkie te opcje są bezpłatne i dostępne po założeniu i zalogowaniu się do własnego profilu.

    Polskie uczelnie, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze mają obowiązek (zgodnie z odpowiednimi ustawami) zamieszczać oferty pracy naukowej, w tym finansowane z projektów Horyzontu 2020, w bazie EURAXESS Komisji Europejskiej.

  • 480 Centrów EURAXESS, zlokalizowanych w 40 krajach w Europie, udzielających informacji naukowcom i pracodawcom o procedurach zatrudnienia i warunkach życia w danym kraju, wspierającym w załatwianiu formalności (INFORMATION & ASSISTANCE);
  • 40 krajowych portali EURAXESS  z informacjami o krajowych funduszach, przepisach prawno-administracyjnych związanych z wyjazdem, przyjazdem i pracą w danym kraju.

    Polska strona EURAXESS (www.euraxess.pl) – to jedyna strona z informacjami o przepisach związanych z przyjazdem i zatrudnieniem w Polsce naukowca z zagranicy, wyjazdem za granicę oraz z aktualnymi ofertami krajowych i zagranicznych grantów i stypendiów. W zakładce PRACODAWCY znajdą Państwo również informacje o Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz logo HR Excellence in Research.

HORYZONT 2020: finansowanie grantów badawczych i szkoleniowych

Horyzont 2020 (2014-2020) jest największym w historii Unii Europejskiej programem finansowania badań naukowych i innowacji z budżetem 77 028,3 mln euro. Niezwykle różnorodna oferta programu obejmuje wiele typów projektów badawczych i szkoleniowych służących rozwojowi kapitału intelektualnego, z których korzystać mogą zarówno instytucje (nie tylko naukowe; również m.in. przedsiębiorstwa), jak i indywidualni naukowcy.

Szczegółowe informacje w zakładkach dedykowanych różnym grupom odbiorców.

OBSZARY:


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone