Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) pozwolą na transformację w kierunku gospodarki przyjaznej dla środowiska, efektywnej surowcowo oraz odpornej na zmiany klimatu. Jednocześnie, realizacja projektów w tym obszarze przyczyni się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ oraz celów przyjętych w Porozumieniu Paryskim.

Zrównoważony rozwój jest najważniejszym priorytetem piątego wyzwania społecznego programu Horyzont 2020, dlatego też treść programów pracy bezpośrednio odnosi się do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, takich jak: zrównoważony i trwały wzrost gospodarczy; działania na rzecz klimatu; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; przemysł, innowacyjność i infrastruktura;  zrównoważone miasta i społeczności; czysta woda i warunki sanitarne oraz zrównoważone wykorzystanie ekosystemów lądowych.

W ramach piątego wyzwania społecznego programu Horyzont 2020 wyznaczono sześć priorytetów:

  • Działania w dziedzinie klimatu wspierające realizację postanowień Porozumienia Paryskiego,
  • Gospodarka obiegowa,
  • Surowce,
  • Woda dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa
  • Innowacyjne miasta – zrównoważone i odporne na zmiany klimatu,
  • Ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych.

Budżet przeznaczony w programie Horyzont 2020 na „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywną gospodarka zasobami i surowce” wynosi 3 081,1 mln euro.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.