Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Program Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

 • Opublikowano: 26 października 2020
 • Autor: redakcja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przypomina o otwartym naborze wniosków do programu: „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”, który skierowany jest do instytucji posiadających Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie.

 

Program „Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia” to w ofercie NAWA nowa propozycja dla polskich uczelni i jednostek naukowych, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tych instytucji w zakresie tworzenia intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, możliwych do realizacji formie zdalnej.

Celem programu Spinaker – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, w tym programów realizowanych zdalnie.

Wnioski mogą zgłaszać instytucje posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie. W ramach Programu mogą być następujące działania:

 • tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, planowanych
  do realizacji w formule zdalnej lub w formule zawierającej formę stacjonarną i zdalną (blended learning)
 • adaptacja istniejących intensywnych międzynarodowych programów kształcenia pod kątem
  ich umiędzynarodowienia i umożliwienia ich realizacji w formule zdalnej
 • rekrutacja uczestników
 • przygotowanie kadry dydaktycznej
 • stworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia (od 30 do 150 godzin), przeznaczonego
  dla studentów lub doktorantów z zagranicy.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2020 roku, natomiast realizacja projektów możliwa jest w okresie od 1 maja 2021 do 1 września 2023.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000 zł a maksymalnie 800 000 zł. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Ogłoszenie o naborze oraz pozostałe dokumenty znajdują się na stronie NAWA.

Osobą do kontaktu w sprawach Programu Spinaker – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia jest: dr Monika Miedzik, e-mail: spinaker@nawa.gov.pl, telefon: + 48 22 390 35 44.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.