Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Projekt Innovation Coach: trwa nabór ekspertów ds. innowacji

  • Opublikowano: 8 sierpnia 2019
  • Autor: redakcja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej prowadzi nabór na ekspertów ds. innowacji, celem realizacji projektu „Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”.

Projekt realizowany jest w zakresie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, w ramach II ścieżki instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (w skrócie STEP II).

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy nie korzystali do tej pory ze środków publicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych i nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o te środki.

Innovation Coach ma na celu rozpoznanie potrzeb i wewnętrznego potencjału uczestniczących w nim przedsiębiorstw oraz wskazanie ścieżek zwiększania ich innowacyjności, w tym z uwzględnieniem realizacji prac B+R.

Wsparcie realizowane jest przede wszystkim poprzez zapewnienie eksperckiej zindywidualizowanej usługi informacyjno-edukacyjnej (coaching innowacji). Usługa coachingu będzie się składać z czterech etapów (więcej informacji o przebiegu usługi znajduje się w dokumencie Zasady naboru ekspertów):

  • Etap I: wstępna analiza branży, prowadzonej działalności i rynku, na którym działa przedsiębiorstwo,
  • Etap II: spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstwa, którego celem jest diagnoza potencjału przedsiębiorstwa, posiadanych przez niego zasobów i możliwości realizacji prac B+R+I.
  • Etap III: przygotowanie rekomendacji
  • Etap IV: spotkanie z przedsiębiorcą, celem prezentacji i omówienia opracowanej rekomendacji

Dostarczenie usługi coachingu innowacyjnego oparte będzie o umowę o dzieło. Umowa zawiera warunki związane z realizacją umowy, a także warunki wynagrodzenia Eksperta.

Wniosek o wpis do bazy coachów należy wypełnić elektronicznie na stronie www.innovationcoach.pl.

Baza coachów jest niezależna od bazy STEP, dlatego konieczna jest ponowna rejestracja.

 

Wskazówka: Wyszukiwarka Kodów PKD umożliwi prawidłowe i kompleksowe wskazanie kodów PKD, w obszarze, których posiadają Państwo kompetencje. W wyszukiwarce mogą m.in. wpisać Państwo słowa i frazy kluczowe z Wniosku o wpis do bazy.  Zachęcamy również do skorzystania z Listy kodów PKD  i wyszukanie obszarów Państwa kompetencji za pomocą funkcji Ctrl+F.

E-mail w przypadku pytań:

naborcoachow@innovationcoach.pl

Dokumenty:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.