Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MNiSW dofinansuje udział instytucji naukowych w międzynarodowych projektach

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”.  W ramach tego programu dofinansowane mogą być m.in. projekty w ramach MSCA RISE i COFUND.

Celem programu jest wsparcie uczestnictwa jednostek naukowych w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in w ramach:

  1.  programów badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020);
  2.  innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Projekty będą dofinansowane do 90% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez jednostkę na realizację projektu ze środków krajowych.

Adresatami programu są:

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

O dofinansowanie mogą się ubiegać miedzy innymi jednostki realizujące projekty w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie COFUND (dofinansowanie wkładu własnego) oraz RISE (dofinansowanie kosztów delegacji, jeśli będą wyższe niż kwota 2000/2100 euro).

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca 2019 r. i będzie miał charakter ciągły.

Więcej informacji na stronie internetowej MNiSW.

Treść komunikatu

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.