Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dofinansowanie kosztów wyjazdu na ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe

W dniach 4-6 grudnia 2018 r. Komisja Europejska organizuje w Wiedniu największe spotkanie informacyjno-brokerskie w obszarze ICT dla programu Horyzont 2020 – ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe. Podczas tego spotkania prezentowane będą tematy konkursów związanych z ICT w programie Horyzont 2020 na lata 2019-2020.

Spotkanie ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe będzie okazją do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do projektów składanych w obszarze ICT w ramach programu Horyzont 2020. Podczas tematycznych sesji networkingowych będzie istniała możliwość prezentacji organizacji, obszarów badawczych  i pomysłów projektowych oraz zapoznania się z pomysłami innych uczestników spotkania, a tym samym nawiązania bezpośrednich kontaktów do przyszłej współpracy.

Informacje dostępne są na stronie wydarzenia ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe .

W celu umożliwienia nawiązania kontaktów i prezentacji pomysłów projektowych z obszaru ICT, Komisja wzorem lat ubiegłych, oferuje pokrycie (wyłącznie) kosztów transportu dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich (EU13).

Dofinansowanie może objąć 11 osób z Polski.

Wyselekcjonowane osoby nie otrzymują gotówki na pokrycie kosztów podróży – bilety organizowane są przez biuro podróży wynajęte przez KE.

Zasady dofinansowania określone przez KE:

 • Koszty transportu: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;
 • Agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z każdym wyselekcjonowanym uczestnikiem indywidualnie w celu uzgodnienia szczegółów przejazdu. Agencja będzie rezerwowała i opłacała bilety na uzgodnionej z uczestnikiem trasie.
 • Wyselekcjonowane osoby nie mogą we własnym zakresie ani rezerwować ani też opłacać biletów za przejazd, ponieważ Komisja Europejska nie będzie dokonywała zwrotów poniesionych kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
 • Zmiany po dokonaniu rezerwacji przelotów nie będą możliwe.

W celu wyłonienia osób, które zostaną zgłoszone do dofinansowania przez KE, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE  swoją kandydaturę wysyłając wypełniony, kompletny formularz (w formacie Excel)  ICT_2018_PARTICIPANT_ FORM zawierający:

 1. Dane osobowe i kontaktowe,
 2. Informacje, z jakiego miasta będzie planowany wyjazd/wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej wyjazd),
 3. Link potwierdzający rejestrację na spotkanie ICT 2018 Imagine Digital – Connect Europe (link do publicznego profilu zarejestrowanego uczestnika)

Wypełniony, kompletny formularz ICT_2018_EOI_FORM zawierający:

 1. Opis organizacji
 2. Obszar zainteresowań
 3. Opis pomysłu projektowego

Aby spełnić wymagania zgłoszeniowe należy po kolei:

Prosimy skopiować adres profilu publicznego i wpisać w formularz ICT_2018_PARTICIPANT_ FORM link do niego (przykładowo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict2018/person.cfm?personid=43522 ).

Weryfikację zgłoszeń przeprowadzi zespół ICT z Krajowego Punktu Kontaktowego.

Zasady formalnej weryfikacji zgłoszeń:

 • Oferta finansowania kosztów podróży ze strony KE  skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy:
 • Prezentacja, która będzie prezentowana podczas sesji tematycznych ma dotyczyć organizacji macierzystej uczestnika spotkania oraz pomysłów projektowych związanych z obszarem ICT (max. 5 min. prezentacja przygotowana w .ppt).
  Uwaga: Nie zbieramy prezentacji. Zgłaszanie prezentacji będzie możliwe poprzez stronę internetową spotkania.
 • Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba.
 • W przypadku dużych organizacji (np. uczelni wyższych) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z wydziału, katedry, czy zakładu).
 • Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały dofinansowania.
 • Kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń będzie brana pod uwagę.
 • Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę.
 • Na zgłoszenia czekamy max. do końca dnia 20.06.2018 (godz. 24:00). Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
  aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Zasady merytorycznej weryfikacji zgłoszeń (co będzie brane pod uwagę w opisach):

Opis organizacji:

 • Czy dany podmiot ma osobowość prawną?
 • Jak długo dany podmiot istnieje na rynku?
 • Czy planowane jest składanie wniosku do H2020? W jakim temacie.
 • Czy dany podmiot brał udział w projektach europejskich lub krajowych? Proszę opisać.
 • Czy dany podmiot brał udział w przygotowaniu wniosku do H2020? Opisz rolę (czy partner, czy koordynator)
 • Z jakimi podmiotami dany podmiot współpracuje (nauka, przemysł) Opisz przykłady współpracy.

Opis pomysłu projektowego:

 • Czy dany pomysł wpisuje się w obszar ICT w programie Horyzont 2020, czy raczej kwalifikuje się do środków krajowych?
 • Czy dany pomysł jest innowacyjny w skali europejskiej?
 • Czy dany pomysł wniesie coś do europejskiej wartości dodanej w danej dziedzinie?
 • Czy jest sprecyzowana grupa odbiorców danej technologii?
 • Czy dany pomysł będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum?
 • Czy opisany pomysł projektowy jest konkretny i zrozumiały?

Inne zawiązane z formularzem:

Terminy:

20.06.2018 (godz. 24:00) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;

21-22.06.2018 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie powiadomienia do wyselekcjonowanych i odrzuconych osób;

25.06.2018 – wysłanie listy wyłonionych uczestników do KE.

Do niniejszej wiadomości dołączone są formularze:

 1. ICT_2018_PARTICIPANT_ FORM
 2. ICT_2018_EOI_ FORM

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Ihnatowicz
Tel.: +48 795 112 967
Email: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.