Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

ACTPHAST 4.0 – nowej generacji inkubator one-stop-shop dla europejskich przedsiębiorstw

ACTPHAST4.0  (ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator) to nowej generacji inkubator one-stop-shop dla europejskich przedsiębiorstw (szczególnie MŚP), nastawiony na szybkie wprowadzanie na rynek innowacji fotonicznych przy wykorzystaniu wsparcia finansowego z programu Horyzont 2020.

Platforma oferuje sprawny dostęp do 200 ekspertów z dziedziny fotoniki i technologii z 24 wiodących jednostek badawczych w Europie, zapewniając pokrycie całego procesu wprowadzania innowacji na rynek – od pomysłu przez prototyp, aż do masowej produkcji.

Strategicznym zadaniem projektu ACTPHAST4.0 jest obniżenie barier wprowadzania innowacji fotonicznych dla MŚP, co umożliwi rozwój nowych produktów i skróci czas wprowadzania ich na rynek, a w efekcie będzie stymulować rozwój firmy zarówno pod względem udziału w rynku, konkurencyjności, jak i wzrostu zatrudnienia.

Dołącz do grona innowacyjnych MŚP, zarejestruj swoje potrzeby na: www.ACTPHAST.eu.

W ramach poprzedniej edycji ACTPHAST (7PR EU) ponad 100 europejskich przedsiębiorstw otrzymało wsparcie merytoryczne i finansowe na wdrożenie innowacyjnych projektów z fotoniki i różnych dziedzin, wykorzystujących fotonikę jako technologię wspomagającą np.: komunikacja, wytwarzanie, oświetlenie, displeje, energetyka, środowisko, transport, sprzęt medyczny, ochrona, sensory, przemysł spożywczy, dobra konsumpcyjne i inne (pełna lista na www.actphast.eu). UE uznała projekt ACTPHAST jako modelowy i zadecydowała o jego kontynuacji w ramach programu Horyzont 2020, w projekcie ACTPHAST4.0.

Wśród 25 partnerów projektu są trzy podmioty z Polski:

  • Politechnika Warszawska
  • Uniwersytet Marii  Curie-Skłodowskiej
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Z ramienia Politechniki Warszawskiej projekt jest realizowany przez Wydział Mechatroniki (lider, kierownik z PW prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska), Wydział Fizyki oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Więcej informacji na stronie projektu, stronie CORDIS oraz w broszurce informacyjnej  ACTPHAST4.0_flyer_PL.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.