PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Uniwersytet Warszawski wprowadza nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników. Celem wprowadzenia nowego modelu wspierania badań jest silniejsze umiędzynarodowienie uczelni i możliwość podejmowania przez pracowników UW ambitnych, doskonałych naukowo projektów o światowym zasięgu.

Przewiduje się trzy rodzaje dofinansowania, m.in. dla naukowców, którzy planują ubieganie się o najważniejsze granty międzynarodowe, np. z Horyzontu 2020, w tym przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań (ERC). Więcej informacji o nowym systemie uniwersyteckich grantów na stronie uczelni .

UW jest kolejną uczelnią, która uruchomiła wsparcie dla naukowców. Od ubiegłego roku program wsparcia dla naukowców aplikujących o granty ERC działa na Uniwersytecie Jagiellońskim.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone