PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Transport, budownictwo, rolnictwo, odpady, użytkowanie gruntów i leśnictwo – to sektory, które muszą obniżyć emisję CO2 do 2030 r. nawet o 30 proc. – w porównaniu z rokiem 2005.

Jednak ciężar tych zobowiązań jest różny w zależności od kraju członkowskiego.W przypadku Polski wynosi on 7 proc.

Dodatkowe informacje:

  • Portal informacyjny DG CLIMA (w tym prawodawstwo)
  • Tekst europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej – zestawienie informacji i analizę uzupełniającą można znaleźć tutaj.
  • Zestawienie informacji: pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku Komisji w sprawie wiążących redukcji emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich (2021-2030)
  • Zestawienie informacji: pytania i odpowiedzi dotyczące wniosku w sprawie włączenia sektora użytkowania gruntów do unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030
  • Zestawienie informacji: pytania i odpowiedzi dotyczące europejskiej strategii w sprawie mobilności niskoemisyjnej.

Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone