PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Nawet 804 miliony złotych mogą otrzymać instytucje naukowe na budowę unikalnej w skali kraju infrastruktury badawczej.

Dziś ogłoszono konkurs dla projektów wpisanych na listę z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) została ogłoszona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedsięwzięcia z PMDIB będą realizowane w ośmiu obszarach nauki:  badania podstawowe, badania interdyscyplinarne, wysoka jakość życia w społeczeństwie, ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych, wzrost efektywności wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii, rozwój zaawansowanych materiałów i technologii, rozwój inteligentnych systemów i infrastruktury, zrównoważony rozwój środowiska naturalnego i środowiska człowieka.

Minimalny koszt realizacji przedsięwzięcia powinien wynosić 30 milionów złotych, a co najmniej 10% kwoty inwestycji instytucje naukowe muszą pozyskać od przedsiębiorców.

Więcej na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, który pełni rolę Instytucji Wdrażającej.

 


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone