PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z naukowcami zaktualizowało Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej (PMDIB) – wykaz strategicznych projektów skupiających krajowy i międzynarodowy potencjał badawczy. Na pierwszej Mapie, utworzonej w 2011 roku, znalazły się 33 projekty strategicznej infrastruktury badawczej.

Na nowej Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej umieszczono 53 punkty strategiczne dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Są to propozycje z wielu dziedzin nauki, tj.: z obszaru nauk fizycznych i matematycznych – 14, nauk technicznych – również 14, nauk o Ziemi i biologicznych – 11, zagadnień interdyscyplinarnych – 6, nauk medycznych i rolniczych – 6, nauk społecznych i humanistycznych – 2.

Wszystkie wybrane przedsięwzięcia będą miały kluczowe znaczenie dla podniesienia jakości prowadzonych w Polsce badań.

Więcej na stronie MNiSW.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone