PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
Wczytuję mapę...

Data/Czas / Date/Time: 20/02/2018
11:15 - 15:00

Miejsce / Place: Politechnika Gdańska, Audytorium Novum sala:

Kategorie tematyczne / Thematic categories:

Rodzaj wydarzenia / Type of event:

Organizator / Organizer: RPK Region Północny

Współorganizator / Co-organizer: KPK PR UE

Spotkanie informacyjne przeznaczone dla władz uczelni wyższych, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz dyrektorów instytutów badawczych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, a także wszystkich osób zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020  pt. „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji jako instrument umiędzynarodowienia jednostek naukowych”.

Organizowane wydarzenie poświęcone będzie budowaniu strategii umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowanych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście projektu ustawy 2.0 oraz kolejnej oceny parametrycznej), w tym mających na celu:

– zwiększenie potencjału badawczego jednostek poprzez realizację prestiżowych międzynarodowych grantów naukowych, takich jak granty European Reseach Council,

– zwiększenie mobilności międzynarodowej i międzysektorowej doktorantów oraz pracowników naukowych poprzez udział w sieciach innowacyjno-szkoleniowych, sieciach wymiany pracowników oraz poprzez stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie,

– umiędzynarodowienie studiów doktoranckich poprzez tworzenie wspólnych europejskich programów doktoranckich we współpracy z jednostkami z zagranicy z sektora akademickiego i pozaakademickiego, oraz

– zwiększenie uczestnictwa polskich jednostek naukowych w programie Horyzont 2020, min poprzez udział w inicjatywach: „Spreading excellence and wideninig participation” – Teaming, Twinning oraz ERA Chairs.

Ponadto przedstawione zostaną nowe zasady finansowania wynagrodzeń w programie Horyzont 2020, krajowe wsparcie uczestnictwa w H2020, a także harmonogram przygotowań, wstępna koncepcja 9. Programu Ramowego UE na lata 2021-2028 oraz stanowisko polskich ekspertów w sprawie 9.PR UE.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym spotkaniu oraz do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM.

 

Rejestracja odbywa się on-line poprzez stronę internetową.

Uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji do 18 lutego 2018 r. włącznie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Panią Renatą Downar-Zapolską, kierownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych, pod numerem tel. (58) 347 24 12, e-mailowo: renata.downar-zapolska@pg.edu.pl lub proeuro@pg.edu.pl

Do dyspozycji Państwa zostanie udostępniony parking PG przy ul. Fiszera.


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone