Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

SPIRE Joint Meeting

Data i czas:
13/12/2018  08:15 - 11:00
Miejsce:
Główny Instytut Górnictwa
Organizator
KPK PB UE
Współorganizator
GIG, IMN, KGOiR, natureef.pl, A.SPIRE

    Wzmocnienie współpracy i włączenie większej liczby organizacji z Polski i innych krajów z regionu we wdrażanie i promowanie inicjatywy europejskiej Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency – SPIRE (Zrównoważony przemysł procesowy poprzez efektywność surowcową i energetyczną) jest celem spotkania SPIRE Joint Meeting, które odbędzie się 13 grudnia 2018r w Katowicach.

W spotkaniu wezmą udział: Jürgen Tiedje, Head of Unit w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji  Komisji Europejskiej, Daniel Gauthier, Prezydent stowrzyszenia A.SPIRE oraz Àngels Orduña Cao, Dyrektor wykonawczy A. SPIRE.

Dyskusja dotyczyć będzie strategii oraz priorytetów badawczych i innowacyjnych dla przemysłu procesowego na poziomie krajowym i europejskim, w szczególności w kontekście dokumentu SPIRE Vision 2050, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu procesowego oraz wdrażania przemian w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.
Jürgen Tiedje z Komisji Europejskiej, DG RTD, przedstawi założenia Długofalowej Strategii KE na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i jej znaczenia dla energochłonnych gałęzi przemysłu (która ma ukazać się 28 listopada) oraz aktualnego stanu przygotowań Programu Ramowego Horizon Europe, w szczególnie w odniesieniu do współpracy z przemysłem.

Wnioski ze spotkania powinny przyczynić się do zwiększenia roli organizacji z Polski i krajów sąsiednich w realizacji ambicji SPIRE Vision 2050 oraz do włączenia tych podmiotów w działania Inicjatywy SPIRE.

SPIRE to kontraktowe partnerstwo publiczno-prywatne (cPPP) mające na celu opracowanie i wdrażanie innowacji w zakresie efektywności energetycznej i surowcowej przemysłu procesowego. Inicjatywa SPIRE obejmuje sektory: chemiczny, metali nieżelaznych, stalowy, cementowy, ceramiczny oraz surowców mineralnych i wody w przemyśle.

Projekty SPIRE otrzymały wsparcie od Komisji Europejskiej w wysokości 900 mln EUR w ramach programu ramowego HORIZON 2020.

Stowarzyszenie A.SPIRE reprezentuje ponad 140 interesariuszy przemysłowych i badawczych z kilkunastu krajów w całej Europie i zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską przyjęło zadania zarządzania i wdrażania SPIRE PPP. Więcej informacji podanych jest na stronie www.spire2030.eu .

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby uzyskać zaproszenie, prosimy o kontakt z Jarosławem Piekarskim, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Jarosław.Piekarski@kpk.gov.pl, tel. +48 664 032 133, najlepiej przed 6 grudnia 2018 r.

Informacja o wydarzeniu w języku angielskim, wraz z agendą.

Artykuł o SPIRE Joint Workshop na COP24 oraz SPIRE Joint Meeting na stronach inicjatywy SPIRE.

 

Prezentacje (PDF)::

J. Piekarski: R&I Landscape and Priorities for Process Industry in Poland

A. Orduna: SPIRE 2050. Towards the Next Generation of EU Process Industries

J. Tiedje: Commission Proposal for HORIZON EUROPE

CENTRAL MINING INSTITUTE (GIG) IN BRIEF

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.