PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
Wczytuję mapę...

Data/Czas / Date/Time: 29/09/2017
10:00 - 14:00

Miejsce / Place: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sala: Sala posiedzeń Rady Miasta

Kategorie tematyczne / Thematic categories:

Rodzaj wydarzenia / Type of event: Spotkanie informacyjne

Organizator / Organizer: Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Współorganizator / Co-organizer: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Lublinie

PLAN SPOTKANIA:

10.00 – 10:15 Rejestracja i powitanie uczestników spotkania

10:15 – 10:20 Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

10:20 – 11:50 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach dzięki dofinansowaniu z programu „HORYZONT 2020”

  • Oferta programu „HORYZONT 2020” dla sektora MŚP.
  • Ogólne zasady uczestnictwa w konkursach „Instrumentu MŚP”.
  • Praktyczne informacje na temat poprawnego przygotowania wniosku aplikacyjnego do „Instrumentu MŚP”, procedury aplikacyjnej oraz korzystania z elektronicznego systemu składania wniosków w serwisie Participant Portal.

11:50 – 12.05 Przerwa kawowa

12:05 – 12:45 Zasady realizacji pakietu dla średnich miast

  • Przesłanki stworzenia pakietu dla średnich miast
  • Rodzaje konkursów, dedykowanych dla średnich miast
  • Działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

12:45 – 13:35 Omówienie wybranych konkursów dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

  • Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
  • Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

13.35 – 14.00 Podsumowanie / Konsultacje indywidualne

 

UDZIAŁ W SPOTKANIU – BEZPŁATNY
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnością prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

KONTAKT:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Sandomierzu
tel. 15 864 20 74, 15 832 33 54,
e-mail: marek.kowalski@sejmik.kielce.pl


Podziel się tą wiadomością z innymi:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone