Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dzień z Horyzontem 2020


Zapraszamy na Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się 8 października 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami wydarzenia są KPK PB UE, MNiSW oraz CZIiTT PW . Partner wydarzenia to:  Sieć KPK.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w ostatnich konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia będą Państwo mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

Jesienna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona głównie filarom: Wyzwania społeczne oraz Wiodąca pozycja w przemyśle.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych punkty za udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczy się podwójnie, a w przypadku grantów ERC poczwórnie.

Osoby i zespoły mające pomysł na projekt oraz przygotowujące wnioski zapraszamy również na indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami. Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego.

Agenda: 08_10_2019_agenda

Prezentacje – Sesja Plenarna:

01_Bosy_UPWr

02_Dymarski_MOSTOSTAL

03_Clair_City_Sosnowiec

04_Piotrowski_VIGO

05_Konkursy_wprowadzenie

Tematy sesji równoległych:

Zdrowie/ Innovative Medicine Initiative (IMI) (12:45-13:05, powtórka: 14.30 – 14.50)
Prowadzące:  Anna Dziubczyńska-Pytko, KPK
Informacje o tematyce ostatnich w H2020 konkursów dotyczących zdrowia i opieki oraz cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa w medycynie./ Badania przedkonkurencyjne na rzecz przyspieszenia opracowywania zindywidualizowanych leków dla zdrowia i dobrego samopoczucia pacjentów – podstawowe zasady i tematy konkursu

01_Zdrowie

Bezpieczeństwo żywnościowe (13:05-13:25, powtórka: 14.50 – 15.10)
Prowadzący: dr inż. Tomasz Mróz
Przegląd konkursów na 2020 rok w obszarze Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

02_Bezpieczenstwo_zywnosciowe

Środowisko (13.25-13.45, powtórka: 15.10 – 15.30)
Prowadząca: dr Magdalena Głogowska, KPK
Informacje na temat ostatnich w H2020 konkursów dotyczących ochrony klimatu, adaptacji do zmian klimatu, różnorodności biologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, surowców oraz dziedzictwa kulturowego.

03_Srodowisko

EIC: Accelerator i Pathfinder (12:45-13:25)
Prowadzący: Marta Krutel , KPK
Wsparcie rozwoju przełomowych innowacji w przedsiębiorstwach oraz projekty dla instytucji otoczenia biznesu
Prowadzący: Marek Ulman , Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020

01_EIC

01_KPK IF

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC (13.25-13.45)
Prowadzące: Magdalena Chomicka, Bogna Hryniszyn, KPK
Finansowanie pionierskich i przełomowych badań naukowych w każdej dziedzinie wiedzy.

02_ERC

Transport (12.45 – 13.05, powtórka: 14.30 – 14.50)
Prowadzący: Zbigniew Turek, KPK
W sesji przedstawione zostaną tematy konkursowe dotyczące nisko-emisyjnego i bezpiecznego transportu, błękitnego rozwoju, zautomatyzowanego transportu drogowego, ekologicznych pojazdów oraz nowej generacji baterii dla pojazdów elektrycznych

01_Transport

Energia (13.05-13.25, powtórka: 14.50 – 15.10)
Prowadząca: dr Maria Śmietanka, KPK
Informacje o tegorocznych konkursach w dziedzinie efektywności energetycznej, OZE, magazynowania energii, ubóstwa energetycznego i wielu innych.

02_Energia

Europa w zmieniającym się świecie (13.25 – 13.35)
Prowadzący: Mikołaj Pyczak, KPK
Prezentacja zakresu tematycznego najbliższego konkursu w obszarze Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa.

03_Europa

Nanotechnologie, zaawansowane materiały i systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia (12.45 – 13.05, powtórka: 14.30 – 14.50)
Prowadzący: Małgorzata Kapica, dr Jarosław Piekarski, KPK
Ostanie konkursy H2020 NMBP obejmą 32 z budżetem ponad 600 M€. Badania w tym obszarze mają przyczynić się do realizacji polityk EU w zakresie digitalizacji i transformacji przemysłu, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz gospodarki niskowęglowej.

01_NMBP

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (13.05 – 13.25, powtórka: 14.50 – 15.10)
Prowadząca: Małgorzata Szołucha, KPK
Opis: Prezentacja zakresu tematycznego najbliższego konkursu w obszarze Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

02_ICT

Przestrzeń kosmiczna (13.25 – 13.45)
Prowadzący: Piotr Świerczyński, KPK
Prezentacja zakresu tematycznego najbliższego konkursu w obszarze Przestrzeń kosmiczna

03_SPACE

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (14.30 – 14.50)
Prowadzący: Anna Wiśniewska, Adam Głuszuk, KPK
Umiędzynarodowienie instytucji poprzez międzynarodową mobilność naukowców

01_MSCA

Infrastruktury badawcze (14.50 – 15.10)
Prowadzący: Rafał Duczmal, KPK
Możliwości w obszarze Infrastruktur dostępne dla organizacji badawczych (Integrating Activities) oraz dla indywidualnych badaczy (Transnational Access) zarówno z instytucji naukowych, jak i z sektora przemysłowego

02_INFRA

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (15.10 – 15.30)
Prowadząca: Małgorzata Krótki, KPK
Prezentacja zakresu tematycznego najbliższego konkursu w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (SwafS – Science with and for Society)

03_SWAFS

Bezpieczne Społeczeństwa  (15.10 – 15.30)
Prowadząca: Renata Rycerz, KPK, Jacek Meissner, Ministerstwo Obrony Narodowej
Prezentacja zakresu tematycznego najbliższego konkursu w obszarze Bezpieczne społeczeństwa

03_Bezpieczne_spoleczenstwa(Rycerz+Meissner)

EDF na Dzień z Horyzontem

 

Rejestracja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.