Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dzień z Horyzontem 2020 – rejestracja zakończona

Data i czas:
04/04/2019  09:00 - 16:30
Miejsce:
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Organizator
KPK PB UE
Współorganizator
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapraszamy na Dzień z Horyzontem 2020, który odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Organizatorami wydarzenia są KPK PB UE oraz MNiSW. Partnerzy wydarzenia to: CZIiTT PW oraz Sieć KPK.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w latach 2019-2020. W dalszej części wydarzenia będą Państwo mogli wziąć udział w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi ewaluacji jednostek naukowych punkty za udział w projektach realizowanych w ramach Programów Ramowych UE liczy się podwójnie, a w przypadku grantów ERC poczwórnie.

?☀️ Dlaczego warto spędzić Dzień z Horyzontem 2020? ? Obejrzyj film!Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE Zygmunt Krasiński zaprasza naukowców, przedsiębiorców, innowatorów na wydarzenie, które odbędzie się 4 kwietnia 2019 r w Warszawie.↗️ Rejestracja już otwarta: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-z-horyzontem-2020#Horyzont2020 #grantyKomisja Europejska w Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju Polska Akademia Nauk Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Narodowe Centrum Badań i Rozwoju granty.pl Granty na badania SGGW / Warsaw University of Life Sciences SGH Warsaw School of Economics Politechnika Warszawska Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Polska Agencja Prasowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości @Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej @rRada Doktorantów SGGW Związek Przedsiębiorców i PracodawcówUniwersytet SWPS Warszawski Uniwersytet Medyczny PolDoc- Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów

Opublikowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Środa, 6 marca 2019

Osoby i zespoły mające pomysł na projekt oraz przygotowujące wnioski zapraszamy również na indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami. Rejestracja na indywidualne konsultacje odbywa się za pomogą dodatkowego formularza zgłoszeniowego.

Agenda spotkania

Program może ulec zmianom w zakresie sesji tematycznych w zależności od zainteresowania poszczególnymi tematami.

Tematy sesji równoległych:

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (12:45-13:25)
Prowadzący: dr inż. Wojciech Adamiak, KPK
Twinning i ERA Chairs – wzmacnianie potencjału i umiędzynarodowienia jednostek naukowych

COST (13:25-13:45)
Prowadzące: Jadwiga Mrozowska, MNiSW (tbc), Małgorzata Krótki, KPK
Program COST jest otwarty na każdy rodzaj instytucji, we wszystkich dziedzinach nauki i technologii: co można w nim sfinansować? jak aplikować?

EIC: instrument MŚP, szybka ścieżka do innowacji (FTI), Innowacje w MŚP: Innosup (12:45-13:45)
Prowadzący: Marta Krutel i Łukasz Dyba KPK
Wsparcie rozwoju przełomowych innowacji w przedsiębiorstwach oraz projekty dla instytucji otoczenia biznesu
Prowadzący: Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (12:45-13:25 powtórka: 15:05-15:45)
Prowadzący: Anna Wiśniewska, Adam Głuszuk, KPK
Umiędzynarodowienie instytucji poprzez międzynarodową mobilność naukowców

Euraxess (13:25-13:45)
Prowadzące: Marika Kowalska, Karolina Moycho, KPK
Międzynarodowa sieć dla naukowców oraz Karta i Kodeks Naukowca (HRS4R)

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC (12:45-13:25 powtórka: 15:05-15:45)
Prowadzące: Magdalena Chomicka, Bogna Hryniszyn, KPK
Finansowanie pionierskich i przełomowych badań naukowych w każdej dziedzinie wiedzy?

Zdrowie (13:25-13:45)
Prowadzące: dr Ewa Szkiłądź, Anna Dziubczyńska-Pytko, KPK
Informacje (jeszcze nieoficjalne) o tematyce ostatnich w H2020 konkursów dotyczących zdrowia i opieki oraz cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa w medycynie

Samorządy w H2020 (14:45-15:05)
Prowadząca: dr Maria Śmietanka, KPK
Informacje o tegorocznych konkursach obejmujących tematykę inteligentnych miast – kwestie energetyczne, środowiskowe, społeczne, transportowe – szczególnie kierowane do samorządów, ale nie tylko

Energia (15:05-15:25)
Prowadząca: dr Maria Śmietanka, KPK
Informacje o tegorocznych konkursach w dziedzinie efektywności energetycznej, OZE, magazynowania energii, ubóstwa energetycznego i wielu innych.
Prowadząca: Grażyna Hadjiraftis, NFOŚiGW (tbc)
Informacje o programie LIFE

Euratom (15:25-15:45)
Prowadząca: Aneta Maszewska, KPK
Możliwości aplikowania w najnowszym konkursie

Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (14:45-15:05)
Prowadząca: Małgorzata Szołucha, KPK
Ogólny zarys przyszłych konkursów w ramach Programu Pracy ICT-LEIT 2020

Infrastruktury badawcze (15:05-15:25)
Prowadzący: Rafał Duczmal, KPK
Możliwości w obszarze Infrastruktur dostępne dla organizacji badawczych (Integrating Activities) oraz dla indywidualnych badaczy (Transnational Access) zarówno z instytucji naukowych, jak i z sektora przemysłowego

Bio-Based Industries Joint Undertaking (15:25-15:45)
Prowadząca: Agata Foks, MNiSW
Inwestycje w rozwój zrównoważonego sektora biogospodarki. Wprowadzenie do konkursu 2019

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (14:45-15:05)
Prowadząca: Małgorzata Krótki, KPK
Wstępna prezentacja zakresu tematycznego najbliższego konkursu w obszarze SwafS (Science with and for Society)

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (14:45-15:05)
Prowadząca: Anna Dziubczyńska-Pytko, KPK
Badania przedkonkurencyjne na rzecz  przyspieszenia opracowywania zindywidualizowanych leków dla zdrowia i dobrego samopoczucia pacjentów – podstawowe zasady i tematy konkursu

 

Rejestracja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.