Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dzień informacyjny Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)


W związku z planowanymi naborami wniosków do programów Twinning i ERA Chairs, które zostaną ogłoszone już w II kwartale 2017 r., zapraszamy Państwa na dzień informacyjny organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Wydarzenie odbędzie się 24 stycznia w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie o godzinie 9:30. Podczas spotkania przedstawimy szczegóły obu programów, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów.

Środki finansowe pochodzące z programu Horyzont 2020 w ramach działania „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” są dedykowane uczelniom i instytucjom naukowym i badawczym w tych regionach Europy, które rozwijają innowacyjną gospodarkę. Inicjatywa ta ma zrównoważyć rozwój innowacji w krajach i regionach UE. Działania wspierające rozwój i współpracę europejskich ośrodków doskonałości przyczynią się do wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), która jest głównym elementem dokumentów: Strategii Europa 2020 i Inicjatywy Przewodniej „Unia Innowacji”.
Na działania w obszarze Widening w programie Horyzont 2020 Komisja Europejska przeznaczyła 800 milionów euro.

Twinning – ma na celu znaczne wzmocnienie w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez nawiązanie współpracy z co najmniej dwiema innymi instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. Twinning to rodzaj współpracy sieciowej, rozwijanej w oparciu o przedstawioną strategię rozwoju
ERA Chairs – ma na celu wsparcie uczelni oraz innych instytucji naukowych i badawczych o wyraźnym potencjale doskonałości badawczej i umożliwienie im zatrudnienia wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenia zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej. Stanowiska w programie ERA Chairs powinni obejmować wybitni badacze z wybranej dziedziny badań, którzy powołają zespół badawczy i pomogą jednostce naukowej lub badawczej znacząco poprawić jej wyniki badawcze i być bardziej skuteczną w pozyskiwaniu finansowania. Działania w ramach programu mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału badawczego i stworzenia lepszych warunków do prowadzenia badań i działań innowacyjnych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mają też wpłynąć na rozwój regionu.
Pakiet Widening w Horyzoncie 2020 koncentruje się na wzmocnieniu zdolności naukowo-technologicznej (Science and Technology) jednostek biorących udział w projektach oraz rozszerzaniu działań w wybranym profilu badawczym jednostki i jej personelu.

Terminy naborów:
Twinning:
Ogłoszenie WIDESPREAD-05-2017
Otwarcie naboru – 11.05.2017
Termin ostatecznego zgłaszania projektów – 15.11.2017
Wartość projektu – do 1 miliona euro
Okres realizacji projektu – do 3 lat

ERA Chairs:
Ogłoszenie WIDESPREAD-03-2017
Otwarcie naboru – 12.04.2017
Termin ostatecznego zgłaszania projektów – 05.10.2017
Wartość projektu – do 2,5 miliona euro
Okres realizacji projektu – do 5 lat
Program spotkania oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie: www.kpk.gov.pl

Materiały:

Widening_statystyki

SEWP_Twinning_ERA

koszty

COST

woleszek- KPK

KPK_Wyrzykowska_24012017

sewp and barriers

twinning 21.01.2017

Rejestracja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.