PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z partnerami: Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE, Uniwersytetem Łódzkim oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia organizuje w dniu 22 marca 2019 r.  międzynarodowe wydarzenie: Dzień infirmacyjny Bio-Based Industries Joint Undertaking.

 

Bio-Based Industries Joint Undertaking to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) realizowane w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo działa w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji w Programie Horyzont 2020.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

  • „Analiza uczestnictwa Polski w programie EURATOM-Fission”
  • 2019
  • Przedstawiamy raport dotyczący uczestnictwa Polski w Programie EURATOM-Fission z uwzględnieniem potencjału i doświadczenia wynikającego z eksploatacji reaktorów jądrowych oraz badawczych. Analiza dotyczy trzech konkursów realizowanych w latach 2014-2018 ocenianych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 września 2018 r.