PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

redakcja

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) działający przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN realizuje już od 15 lat powierzane mu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania w zakresie wspierania uczestnictwa polskich jednostek w Programach Ramowych UE, obecnie w Programie Horyzont 2020 (H2020).

KPK wraz z siecią 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych to zespół kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu europejskich programów badań i innowacji, a także przygotowania, realizacji oraz rozliczeń formalno-finansowych projektów. Poprzez działania informacyjno-szkoleniowo-doradcze wspieramy polskie jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i inne podmioty w zakresie przygotowania wniosków projektowych do H2020, budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji i realizacji projektów, działań eksperckich,
a także koordynacji współpracy z Komisją Europejską. W zakresie naszego wsparcia jest również pomoc w rozwiązywaniu zagadnień prawnych, własności intelektualnej, pozyskania wsparcia finansowego i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Oferta pracy na stanowisku:

Redaktor treści

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

Pracując z nami będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny m.in. za:

 • przygotowanie założeń i nadzorowanie realizacji przygotowania portali dedykowanych Programom Ramowym UE;
 • redagowanie polskiej i angielskiej strony internetowej dedykowanej Program Ramowym UE;
 • przygotowywanie komunikatów do kanałów informacyjnych KPK;
 • prowadzenie kampanii komunikacyjnej w mediach społecznościowych;
 • udzielanie wsparcia w nawiązywaniu współpracy i wyszukiwaniu partnerów do konsorcjów projektowych;
 • udział w dedykowanych krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i spotkaniach;
 • analizę publikacji specjalistycznych oraz źródeł otwartych;
 • współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz komunikacji i upowszechniania informacji na temat Programów Ramowych UE;
 • organizację i promocję webinariów poświęconych zagadnieniom związanym z Programami Ramowymi UE.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane dziennikarstwo, polonistyka, anglistyka, lingwistyka stosowana, komunikacja społeczna;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • dobra znajomość zasad redagowania i administrowania stronami internetowymi;
 • umiejętność szybkiego redagowania treści w języku polskim i angielskim;
 • znajomość wykorzystania mediów społecznościowych komunikacji;
 • łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów również w środowisku międzynarodowym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność szybkiego uczenia się i analitycznego myślenia;
 • dbanie o jakość i terminowość realizacji powierzonych obowiązków;
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość specyfiki pracy w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w Komisji Europejskiej;
 • dodatkowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

Aplikację należy przesyłać na adres kpk@kpk.gov.pl do dnia 12 grudnia 2015 r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy kandydatów o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE ma przyjemność zaprosić do udziału w Dniu Polskiej Nauki w Polskim Pawilonie na terenie Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Będzie to konferencja poświęcona tematyce międzynarodowej współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa żywności (Food Security) i energii (Secure, Clean and Efficient Energy), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj dalej