PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE

Joanna Niedziałek

Komisja Europejska ogłosiła składy Misji, które będą jednym z elementów  nowego Programu Ramowego Horizon Europe. W ramach pięciu  Misji  mamy czterech Polaków zasiadających w czterech Misjach:

  • Climate Change, including Societal Transformation
  • Mission Board for Cancer –  Profesor Konrad Rydzyński
  • Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters  Pani  Monika Stankiewicz
  • Climate-Neutral and Smart Cities Profesor Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Soil Health and Food  Profesor Marta Pogrzeba

Mission Board experts

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf

Wiecej informacji o Programie Ramowym Horizon Europa:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje w dniach 11 – 16 września br. Krakow Intellectual Property Law Summer School 2017.

Rejestracja na to wydarzenie prowadzona jest do 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji o rejestracji i opłatach na stronie UJ.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-09-16

W ramach projektu Health NCP Network – HNN2.0  11 kwietnia 2017 r.  w godzinach 11:00-12:00 CET organizowane jest webinarium dotyczące „Birth Day Inducement Prize”. Przewidywany czas wydarzenia ok. 60 minut( 45 minut prezentacja i  15 min Q&A).

Webinarium jest bezpłatne, ale należy się zarejestrować do 7 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronach projektu Health NCP Network.

Ta wiadomość jest ważna do 2017-04-11

W ramach inicjatywy  ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME  ICT for ageing well, został ogłoszony kolejny konkurs 2017 :

AAL packages/Integrated solutions

„Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults”

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. 

Termin składania wniosków upływa 24 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informacji w sprawie konkursu udziela:

 Joanna Makocka

tel. +48 22 39 07 233, +48 519 684 989

e-mail: joanna.makocka@ncbr.gov.pl

Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami
Kontakt w sprawach finansowych:
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
Dział finansowy

Więcej informacji na stronach AAL.

W ramach projektu  Fit for Health 2.0 organizowane jest webinarium w dniu 4 kwietnia 2017 r.  dotyczące badań klinicznych w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020 w obszarze  Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

Webinarium jest bezpłatne, ale konieczna jest rejestracja. Termin rejestracji upływa 29 marca 2017 r.

 

 

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-04-04

Przypominamy o otwartym konkursie  w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącym chorób neurodegeneracyjnych.

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)  trwa do 6 marca 2017 r. godz. 23:59 C.E.T.

Więcej informacji na stronach NCBR.

 

Ta wiadomość jest ważna do 2017-03-06

Informujemy, że 11 stycznia 2017 r. otwarto nabór wniosków w II międzynarodowym konkursie organizowananym w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii, termin składania wniosków upływa  z dniem 14 marca 2017 r. (14:00 CET)

Więcej informacji na stronach NCBR.

Na stronach the European IPR Helpdesk  został zamieszczony harmonogram webinariów na I półrocze 2017 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogram webinariów:

Więcej informacji można znaleźć na stronie IPR Helpdesk.

 

 

W dniach 8-9 lutego  2017 r. w Paryżu odbędzie się już trzecia konferencja Międzynarodowego Konsorcjum Badań Chorób Rzadkich, na której będzie możliwość zapoznania się  z postępem prac konsorcjum w obszarze chorób rzadkich, które działa  już od 5 lat.

Do udziału w konferencji są zaproszeni badacze, politycy, liderzy opinii i przedstawiciele przemysłu z całego świata, związani z dziedziną chorób rzadkich. Konferencja będzie okazją do prezentacji dotychczasowych osiągnięć i wyznaczenia kolejnych etapów i kierunków prac nad diagnozowaniem i terapią chorób rzadkich.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie wydarzenia.

 

 

W dniach  10 – 12 maja  2017 r. na Malcie organizowany jest eHealth Week 2017. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz maltańskiej prezydencji UE.

Health Week 2017 zgromadzi uczestników z całego świata, którzy omówią zagadnienia związane z opieką zdrowotną z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Rejestracja na spotkanie jest już otwarta. Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Poniżej prezentujemy zestawienie polskich jednostek uczestniczących w programie ramowym Horyzont 2020 w obszarze: Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

Wśród projektów są 4 finansowane w ramach instrumentu dla MŚP oraz 5 w ramach ERA-NET, do których przystąpiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

W ramach ERA-NET Komisja Europejska dofinansowuje działania koordynacyjne dla realizacji projektów ERA-NET natomiast nie  finansuje badań, są one finansowane w 100% ze środków krajowych. W przypadku projektów ERA-NET z udziałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są to środki pochodzące z budżetu nauki.

Więcej informacji odnośnie tego typu projektów można znaleźć na stronie NCBiR.

 

ERA-NET E-Rare jest inicjatywą wspierającą finansowanie krajowych/regionalnych programów badawczych w zakresie chorób rzadkich.

Kolejny konkurs w ramach inicjatywy zostanie otwarty 5 grudnia 2016 r. 

Więcej informacji na stronach:

http://www.erare.eu/joint-call/9th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2017

oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:

Marcin Chmielewski
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami Badań Stosowanych
e-mail: marcin.chmielewski@ncbr.pl
tel. +48 22 244 28 58 w.109

 

W dniach 5 -8 grudnia 2016 r. w Brukseli odbędzie „European Summit on Digital Innovation for Active and Healthy Ageing„.

Spotkanie będzie poświęcone wypracowaniu wspólnego programu państw członkowskich na rzecz starzejącego się społeczeństwa. W programie wydarzenia znalazły się także tematy związane z działaniami wspierającymi jak najdłuższą samodzielność osób starszych oraz zwiększenia liczby innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia i aktywnego starzenia się.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie wydarzenia.

7 listopada  2016 r.  europejski IPR Helpdesk we współpracy z projektem Fit for Healh 2.0 oraz Enterprise Europe Network organizują webinarium na temat: „IP Challenges in Life Science„.

Seminarium odbędzie się w godzinach 10:30 – 11:45 i będzie poświęcone ochronie, jak również zarządzaniu własnością intelektualną.

Więcej informacji i rejestracja na stronie IPR Helpdesk.

Kolejne webineria będą zorganizowane:

W dniach 15 – 17 listopada 2016 r. w  Dusseldorfie organizowane jest spotkanie partnerskie dla sektora związanego z medycyną.

Organizatorami tego wydarzenia są między innymi:  ZENIT GmbH  i  Healthcare Sector Group of the Enterprise Europe Network oraz  projekt Fit for health 2.0.

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 7 listopada br.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.